Anii 80

24 Iunie 2010, 12:23

1980
• Emisiunea „Radiocabinet de informare şi documentare”, cuprinde teme despre politica de investiţii şi amplasarea raţională a forţelor de producţie şi resorturile autodepăşirii.
• Pe Programul II se transmite emisiunea „În temeiul legii electorale”, din cuprins: votul universal, egal, direct şi secret.
• Debutează o noua emisiune pe teme de politică „Frontul democraţiei şi unităţii socialiste – coeziunea naţiunii noastre”.
• "Revista literară radio", prezintă manifestările asociaţiilor scriitorilor organizate în întâmpinarea alegerilor.

• Ianuarie – Alegerile din martie sunt prefaţate de noi emisiuni pe Programele I si II: „Noi, judeţul, ţara” la 9 martie ne alegem deputaţii.
• Ianuarie – „9 martie – alegeri”, din cuprins: drepturi şi îndatoriri electorale.
• Ianuarie – „Votul nostru pentru viitorul comunist al patriei”.
• Ianuarie – „9 martie 1975 – 9 martie 1980”, cu tema: perfecţionarea relaţiilor sociale socialiste – cadru al afirmării şi dezvoltării personalităţii umane.
• Ianuarie –„Noi despre noi înşine”, o discuţie cu studenţii în zilele premergătoare alegerilor.
• Ianuarie – Pe Programul II se difuzează emisiunea culturală „Ateneu”, cu rubricile Cântarea României; Cultura, bun al întregului popor şi creaţie a acestuia; amfiteatrele hărniciei, amfiteatrele cunoaşterii.
• Ianuarie – Emisiunea „Club Univers 20”, promovează extinderea în producţie a aplicaţiilor noilor metode fizice de laborator; radioastronomia revoluţionara şi concepţiile despre Univers.
• Ianuarie – Pe Programul III, dedicat tinerilor se transmite emisiunea „Student club” cu tema: pregătirea zilelor Unirii.
• Ianuarie – Şi radiojurnalele îşi schimbă structura pentru scrutinul din martie. Acestea se difuzează sub genericul : ţara se pregăteşte de alegeri.
• Ianuarie – Emisiunea „Afiş electoral” se transmite pe ambele canale, din cuprins: egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor ţării.
• Ianuarie - Concentrarea şi specializarea consiliilor unice agro-industriale sunt prezentate în cadrul emisiunii Tehnica şi organizarea în agricultura.
• Ianuarie – Emisiunea „Idei şi dialog”, din cuprins: cercetarea socio-economică şi organizarea ştiinţifică a producţiei.
• Ianuarie – Implicarea activă a tinerilor la viaţa socială şi politică a ţării şi la alte acţiuni patriotice este prezentată pe Programul III la „Participarea directă”. Emisiunea se desfăşoară sub forma unei dezbateri cu tineri de diferite profesii.
• Ianuarie 26 – Pe Programul I, la orele 21.00 se difuzează un spectacol muzical-literar în care sunt accentuate, proslăvite marile succese obţinute de poporul român pe calea socialismului sub conducerea partidului şi a secretarului său general, Nicolae Ceauşescu.

• Februarie – Continuă difuzarea emisiunilor de propagandă electorală:
• Februarie – „Afiş electoral”, din cuprins: industrializare-urbanizare.
• Februarie – Agenda electorală se transmite zilnic pe programul III în cadrul emisiunilor: „Club Univers 20”; „Student Club”; Meridian-club”; „Clubul curioşilor”; „Clubul pasionaţilor”; „Clubul invitaţilor”.
• Februarie – „Votul nostru viitorul comunist al patriei”.
• Februarie – „Alegeri 80”, cu tema : România – societate a muncii libere, a umanismului socialist..
• Februarie 24 – „Revista literară radio” invitată la „Cultivarea prin opere originale şi valoroase a înălţătorului sentiment al dragostei de patrie si popor.”

• Martie – La „Universitatea Radio”, ”Organizaţiile Democraţiei şi Unităţii Socialiste” prezintă modul de participare activă, organizată a tuturor cetăţenilor în viaţa politică a ţării.
• Martie – Apare o nouă emisiune pentru tineri : „Clubul invitaţilor”. Din cuprins: „E tinereţea noastră partidului datoare”. La şcoala înaltă a spiritului revoluţionar , Partidul Comunist Român – educatorul.
• Martie 9 – Se transmit în direct reportaje de la secţiile de votare. Emisiunile se desfăşoară sub genericul „Trăiască victoria în alegeri a frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste”.
• Martie 17 – Pe programul I, de luni până sâmbătă, se difuzează un ciclu de emisiuni „1965-1980: anii cei rodnici din istoria patriei”. Este dezbătută o tema predilectă a democraţiei socialiste: participarea activă a maselor la viaţa politică, economică şi socială a ţării.

• Aprilie 21 – Emisiunea „Cronica ideilor”, din cuprins: „Politica PCR de aplicare creatoare a marxism-leninismului în condiţiile României”.
• Aprilie 24 – La „Orele serii” se anunţă noile cote ale eficienţei în producţie.
• Aprilie 25 – Pe Programul I „Coordonate economice”, din cuprins: panoul de onoare al întrecerii socialiste; succese ale oamenilor muncii, ritm susţinut pe şantierele de construcţii industriale; reducerea importului, activitate prioritară.
• Aprilie 29 – „Coordonate economice”, din cuprins: „panou de onoare al întrecerii socialiste, remarcabile fapte de muncă dedicate zilei de 1 Mai”

• Mai 1 – Programul III transmite o ediţie specială:

- tineretul primăvara ţării;

- la vetrele neatinse ale muncii;

- 1 Mai în conştiinţa tinerei generaţii;

- aici tinerii şi-au pus semnătura;

- meridianele tinereţii.

• Mai 5 – Se transmit Emisiuni speciale pentru diverse evenimente: Congresul al XI-lea al Uniunii Tineretului Comunist, a XII-a Conferinţă a Uniunii Asociaţiilor Studenţilor Comunişti din România, a IV-a Conferinţă pe ţară a pionierilor:

- „Tineret, angajare, responsabilitate”.

- „Sub flamura partidului, spre viitorul nostru comunist !”.

- „Spirit revoluţionar – înalta angajare patriotică”.

• Mai 8 – Cu ocazia aniversării partidului Programul I transmite noi cicluri de emisiuni:

- „Partidul – arhitectul vieţii”.

- „Idei în dialog”, din cuprins: PCR în sistemul politic al României socialiste.

• Mai 9 – Independenţa României este marcată prin noi emisiuni de propagandă:

- „Tribuna Radio”, din cuprins: „PCR stegarul luptei pentru independenţă şi suveranitate naţională”.

- „Istoria – cartea iubirii de patrie”, având ca temă: unitatea, independenţa şi suveranitatea naţională – permanente ale gândirii şi acţiunii tinerei generaţii”.

• Iunie 7 – În cadrul emisiunii „Orele serii” se difuzează un ciclu de anchete sub genericul – Investiţiile.
• Iunie 10 – Emisiunea „Memoria pământului romanesc”, din cuprins: „în spiritul indicaţiilor Secretarului general al partidului: pregătiri ale istoricilor din ţara noastră în vederea celui de-al XV-lea Congres Internaţional de ştiinţe istorice”.

• August – Emisiuni speciale dedicate zilei de 23 August.

• Noiembrie – Se transmit noi emisiuni muzicale:

- „Tineri muzicieni” – ciclu de emisiuni consacrate tinerilor amatori.

- „Biografii ale cântecului”, emisiune de informare şi educaţie în muzică uşoară.

- „Discul şi cartea sub semnul cerinţelor educative”.

• Noiembrie – Emisiuni dedicate „Centenarului Mihail Sadoveanu”.
• Noiembrie 24 – Pe Programul II debutează ciclul „Cum funcţionează instituţiile democraţiei socialiste”, emisiune difuzată bilunar.
• Decembrie 1 – „Armonii corale” – emisiune difuzata bilunar, Luni, Programul I, ora 12.35.
• Decembrie 29 – Noua emisiune de reportaje şi comentarii: „Antena tineretului”, din cuprins: „Report utecist în frontul muncii pentru ţară.

– În cadrul emisiunii „Studioul politico-ideologic”, se prezintă „Cincinalul 1976-1980; spirit revoluţionar în acţiune”.

- Pe Programul de Tineret se difuzează emisiunea „Cronica ideilor”, din cuprins: „România pe drumul progresului şi prosperităţii (opţiuni fundamentale în politica internă şi extern a partidului şi statului nostru).1981
• Ianuarie – Emisiunea „Racord cu viitorul”, din cuprins: „Comuniştii promotorii consecvenţi ai spiritului revoluţionar”.
• Ianuarie – Sub genericul : „Cincinalul noii calităţi şi al eficientei” începe difuzarea unor emisiuni specifice:

– „Noul mecanism economico-financiar, cerinţe şi priorităţi”. Luni, Program I, ora 16.25.

– „Întrecerea socialistă la cota anului 1981; lucru simultan la mai multe meserii. Marţi, Program I, ora 16.20.

– „Recuperare, recondiţionare, refolosire”. Miercuri, Program I, ora 16.20.

– „Productivitatea muncii, izvor al bogăţiei naţionale”. Vineri, Program I, ora 16.20.

• Ianuarie 6 – Pe Programul I se transmite emisiunea „Memoria pământului românesc”, cu tema „Rolul istoric al partidului în viaţa poporului”.

– La „Universitatea radio”, se prezintă planurile de dezvoltare pe următorii 5 ani: „1981-1985 – orizonturi noi ale civilizaţiei noastre socialiste: ciclul societate, stat, politică, mod de producţie, tip de proprietate, mod de viaţă”.

• Ianuarie 7 – Din cuprinsul emisiunii „Studioul politico-ideologic”, „1981-1985, dimensiuni economice, semnificaţii sociale, agenda muncii politice, mecanismul jafului imperialist, capitalismul, aparenţe înşelătoare, realităţi amare.
• Ianuarie 11 - Cincinalul în agricultură este prezentat ca o adevărată revoluţie în mediul rural. Emisiunea pentru agricultori „Radioprogramul satelor”, se transmite pe Programul I de la orele 08 00.
• Ianuarie 26 – Programele I, II şi Canalul de Tineret transmit emisiuni speciale dedicate aniversării zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu:

- „Om între oameni pentru oameni om”..

- „Omagiu omului de oameni”, pagini corale.

- „De slava şi de mulţumire vers şi cânt pioneresc, preşedintelui ţării”.

- „Clubul adolescenţilor”, din cuprins: „Omagiu partidului, omagiu întâiului comunist al ţării”.

• Ianuarie 26 – Debutează o emisiune de educaţie artistică „Capodopere ale artei româneşti şi universale în muzeele din ţara noastră”.
• Ianuarie 31 –„George Enescu de la Poema Romanâ la Simfonia de cameră”, program muzical care se transmite pe tot parcursul lunii septembrie.
• Februarie – Formaţiile muzicale ale Radioteleviziunii încep o serie de concerte cu public în mai multe oraşe „pentru muncitorii de acolo”.

• Februarie – Pe Programul III începe o nouă emisiune dedicată „tinerilor iubitori ai radioelectronicii”.
• Februarie - Se difuzează emisiuni sub genericul: „În întâmpinarea celui de al II-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii ţărănimii. Program I.
• Februarie – Se transmite o nouă emisiune dedicată planului pe următorii cinci ani : „Producţia anului 1981 – platforma pentru succesele următorilor ani ai cincinalului”.
• În grila de programe a Radioului apar alte emisiuni pentru săteni:
• Februarie – „Cum ne pregătim pentru recoltele viitoare ?”.
• Februarie – „Tehnică şi organizare în agricultură”.
• Februarie – „Înnoiri în viaţa satului contemporan”.
• Februarie – Noi emisiuni dedicate „Daciadei” sub genericul „Sub culorile Daciadei”.

• Martie – O nouă emisiune consacrată limbii române: „Extemporal radiofonic la … limba română ! ”
• Martie – Cu prilejul zilei de 8 Martie se difuzează o serie de emisiuni:

- „Omagiul ţării femeilor ţării”.

- „Femeile patriei, opţiuni şi angajare revoluţionară”.

- „8 Martie – inima şi conştiinţa femeii consacrate patriei socialiste”.

• Martie - Aprilie –Programul I difuzează emisiuni în cinstea aniversarii PCR:

- Rolul istoric al partidului în viaţa poporului român în cadrul emisiunii „Memoria pământului românesc”.

- „60 de trepte spre viitorul comunist al României” în emisiunea „Poezia – glas al cetăţii”.

- „Ctitor de cultură şi civilizaţie socialistă” în emisiunea „Revista literară radio”.

• Martie - Aprilie – Informaţii despre „Campania agricolă de primăvară” sunt transmise zilnic în jurnale, buletine de ştiri şi alte emisiuni speciale.

• Mai – Se difuzează noi emisiuni dedicate muncii :

- „Fapte de muncă în întâmpinarea Congresului Oamenilor Muncii”.

- „Consiliile Oamenilor Muncii”.

- „Panou de onoare al întrecerii socialiste”.

• Mai 22 – Pe Programul II se transmite prima emisiune „Idei – Concepte – Confruntări”.

• Iunie 1 – Se difuzează emisiuni dedicate „Zilei Internaţionale a copilului”:

- „M-am născut în România”.

- „Pace pentru toţi copii lumii”.

• Iulie – În fiecare zi se transmit ediţii speciale consacrate hotărârilor „Congresului Consiliului Oamenilor Muncii”.
• Iulie –Debutează Universiada Bucureşti 1981”, competiţie sportivă. Zilnic sunt transmisiuni diferite, informaţii, ştiri:

- „Universiada ’81”.

- „La start Universiada de vară”.

• Iulie – Emisiunile pentru copii au ediţii de vacanţă:

- „Microfonul pionierilor.”

- „Paşi spre viitor”.

• August – Radiojurnalele şi emisiunile de actualităţi transmit ştiri, reportaje, ediţii speciale „consacrate oamenilor muncii în întrecerea socialistă”.
• August – Încep emisiunile de propaganda care prefaţează ziua de 23 august :

- „Prin slova tipărită, prin viu grai, pe calea undelor – cuvântul partidului !”.

- „Umanismul revoluţionar, sinteză a spiritualităţii societăţii noastre socialiste”.

- „23 August 1944 - 23 august 1981 impetuos progres economic şi social. Concepţie originală, profund ştiinţifică la temelia strategiei creşterii şi modernizării economiei naţionale”.

- „23 August 1981 Poporul asigură ridicarea României pe noi trepte de progres”.

• August 6 – Se difuzează în premieră înregistrarea integrala a oratoriului „Tudor Vladimirescu” de Gheorghe Dumitrescu, simultan pe Programul II şi III, la orele 19.30.
• August 19 – Cele trei canale difuzează emisiuni dedicate Centenarului George Enescu:

- „Chemările capodoperelor”.

- „Clio şi Euterpe – scriitori români despre George Enescu”.

- „Biografia unei capodopere”.

• Septembrie – Debutează un nou ciclu de emisiuni - serial de anchete sociale:

- „A trăi prin munca şi gândirea ta”.

- „Problemele fundamentale ale construcţiei socialiste în ţara noastră”.

- „A fi revoluţionar – a fi tânăr comunist”.

• Septembrie – Debutează o nouă emisiune săptămânală, vineri Program II, ora 18.05: „Idealul muzicianului – slujirea patriei şi a culturii naţionale”.
• Septembrie – Se transmit spectacolele „Festivalului Internaţional George Enescu”.
• Noiembrie – Se difuzează zilnic reportaje, ştiri, transmisiuni directe sub genericul: „Pentru dezarmare şi pace – o nouă şi strălucită iniţiativă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a României Socialiste”.

• Noiembrie – Emisiuni dedicate „Noii revoluţii agrare”.
• Noiembrie – Se transmit ediţii speciale de la Plenara comună a CC al PCR”.
• Noiembrie 1 – Emisiuni dedicate zilei recoltei: - „Oamenii ogoarelor raportează – sărbătorind munca de peste an, chibzuim asupra rezultatelor viitoare”.

• Decembrie – Emisiuni difuzate în cinstea aniversării RPR:

- „Raport muncitoresc- ţărănesc în întâmpinarea zilei Republicii”.

- „Sub nimbul de lumină al Republicii”.1982
- Apare revista de program „Teleradio“
• Ianuarie – Emisiuni difuzate „în spiritul expunerii tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR şi Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice şi Sociale”:

- „Întrecerea socialistă la cota anului 1982; creşterea exportului, reducerea importului, cerinţe ale unei economii moderne echilibrate”.

- „Realizări de prestigiu ale creaţiei tehnice româneşti”

- „Noul mecanism economico- financiar, cerinţe şi priorităţi, ordine, disciplina, spirit de răspundere la organizarea şi efectuarea la timp a reparaţiilor utilajului minier”.

• Februarie 1 – Pe Programul II începe o emisiune dedicată istoriei muzicii uşoare româneşti „Cântecul românesc – tradiţii, realităţi, perspective”.

• Martie – Se difuzează emisiuni în sprijinul „activităţii politico-ideologice şi cultural-educative”:

- „Democraţia nouă – democraţia adevăraţilor stăpâni ai ţării”.

- „Unitatea noastră – forţa noastră”.

- „Doua decenii de agricultură socialistă”.

• Martie – Ziua Internaţională a Femeii este marcată prin emisiuni speciale:

- „Consemnări, gânduri de ziua femeii”.

- „Jumătate plus unu din populaţia ţării”.

- „Femeia – factor activ în progresul continuu al ţării”.

- „Antologie poetică: lirică feminină”.

• Martie 31 – Se difuzează emisiuni sub genericul „în spiritul expunerii tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR.

• Mai – Emisiuni dedicate Zilei de 8 Mai – Aniversare a PCR: - „Sub conducerea partidului, ţara îşi îndeplineşte destinul socialist”.

• Iunie – Ştirile şi reportajele transmise prezintă teme despre producţie:

- „O iniţiativă muncitorească pe săptămână”.

- „Noul mecanism economico-financiar”.

- „Ritmicitate, adaptabilitate la cerinţele beneficiarului, factori esenţiali în realizarea şi livrarea produselor la export”.

• Iunie – Emisiunile „Coordonate economice” şi „Radioprogramul satelor” sunt difuzate sub genericul: „Acţiuni hotărâte pentru transpunerea în viaţă a masurilor stabilite la consfătuirea de lucru de la CC al PCR”.
• Iunie – Sunt difuzate emisiuni în cinstea „Zilei Internaţionale a copilului”:

- „Cântec pentru planeta copilăriei”.

- „Copilărie fericită”.

• Iunie – Se difuzează emisiuni ce au ca subiect expunerea lui Nicolae Ceauşescu la Plenara lărgită a CC al PCR denumit „excepţional document programatic pentru activitatea revoluţionară a întregului partid, a întregului popor”.
• Iunie – Se desfăşoară „Congresul Educaţiei Politice şi Culturii Socialiste” care este amplu ilustrat în emisiuni de radio: - „Socialismul este opera conştientă a poporului, care se construieşte cu poporul, pentru popor”.

• Iulie – Se transmit ediţii speciale dedicate aniversării Congresului al IX-lea al PCR.

• August – Emisia Programului I se scurtează până la ora 3.00. Între orele 23.30 – 3.00 se difuzează „Non-stop muzical” cu buletine de ştiri la orele 24.00 şi 2.00. În zilele de sâmbătă emisia continuă până la ora 6.00 iar duminica până la ora 5.00.
• August – Evenimentele de la 23 August 1944 sunt marcate în cadrul emisiunilor „Axe peste timp 1944 - 1982 – 38 de ani din vârsta ţării”.
• August – Cu ocazia „Consfătuirii de lucru de la CC al PCR” se difuzează emisiuni specifice :

- „Reducerea consumurilor, valorificarea resurselor energetice secundare”.

- „Gospodar – consiliul popular”.

- „Contribuţii ale literaturii actuale la patrimoniul spiritual naţional”.

- „Drumul spre o nouă calitate”.

• Octombrie – Studioul de Radio Iaşi iniţiază ciclul radiofonic: „Momente din istoria teatrului românesc”; emisiunea se difuzează marţea, de la orele 20.00.

• Noiembrie – Emisiuni desfăşurate sub semnul „Conferinţei naţionale a PCR” şi al alegerilor de deputaţi în consiliile populare:

- „Organizaţiile democraţiei şi unităţii socialiste – rol activ în înfăptuirea sarcinilor economico-sociale şi politico-educative”.

- „Votul nostru – răspunderi şi semnificaţii”.

• Decembrie – În cadrul emisiunii „De la 1 la 3” se realizează un circuit radiofonic în judeţele ţării sub genericul „Gândul, inima, faptele noastre Conferinţei Naţionale a Partidului”.1983
• Ianuarie – Emisiuni închinate lui Nicolae Ceauşescu cu prilejul zilei sale de naştere:

- „Din milioane de inimi, vibrant omagiu”.

- „Din gândirea social - politică a secretarului general tovarăşului Nicolae Ceauşescu – chezasia marilor victorii socialiste”.

- „Uniţi în trunchiul nemuritor de ţară”.

- „Nicolae Ceauşescu fiu şi conducător iubit al poporului român”.

• Ianuarie – Zilnic se difuzează ştiri, reportaje, ediţii speciale dedicate Conferinţei Naţionale a Partidului.

• Martie – Emisiuni realizate în cinstea Zilei Femeii:

- „Femeia – prezenţă activă în viaţa politică şi social economică a României Socialiste”.

- „Munca şi lupta noastră, iubirea noastră de viaţa, de progres şi pace”.

- „Aportul femeii la creaţia tehnico-ştiinţifică”.

• Aprilie – Personalitatea lui Nicolae Ceauşescu şi realizările socialiste sunt prezentate în emisiunile:

- „La panoul de onoare al muncii. Cu toate forţele pentru înfăptuirea planului de producţie a hotărârilor Conferinţei Naţionale a Partidului”.

- „Din gândirea social-politică a preşedintelui României, tovarăşului Nicolae Ceauşescu”.

- „Creşterea statutului democraţiei muncitoreşti în conducerea vieţii economico-sociale”.

- „Concepţia materialist-dialectică baza ideologică a politicii şi activităţii PCR. Criteriile progresului în societatea socialistă multilateral dezvoltată”.

• Mai – Emisiuni dedicate zilei de 1 Mai şi Zilei Partidului:

- „Socialismul, forma cea mai înaltă de patriotism. Personalităţi ale culturii româneşti celebrând marile izbânzi în edificarea noii orânduiri”.

- „Azi o aniversare scumpă: 62 de ani de la făurirea partidului nostru comunist”.

- „PCR – educatorul şi îndrumătorul tinerei generaţii”.

- „Partidul glasul biruitor al României”.

• Mai – Sub genericul „35 de ani de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie. 35 de ani de industrializare socialistă” se difuzează emisiuni „consacrate dezvoltării economico – sociale a ţării pe baza trainică a industrializării socialiste”:

- „Oamenii muncii proprietari, producători, beneficiari”.

- „Anotimpurile de rodnicie ale socialismului”.

• Mai 11 – Prima ediţie a emisiunii „Meridiane radiofonice” – emisiune de actualităţi radiofonice din lume. Aceasta va înfăţişa săptămânal evenimente, oameni, preocupări, instantanee din lumea contemporană”.

• Iunie – Sub semnul „Orientările şi cerinţele formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la recentele şedinţe de lucru - program de muncă însufleţitor pentru îndeplinirea obiectivelor dezvoltării economico-socială a patriei” se difuzează zilnic emisiuni de ştiri şi reportaje.
• Iunie – Se difuzează noi emisiuni culturale:

- „Cultura socialistă, izvor de valori ale patrimoniului spiritual românesc”.

- „Dragoste supremă România”

- „Studioul de poezie – recital Lucian Blaga”.

- „Semnături în contemporaneitate”.

- „Ateneu Cântarea României”.

• Iulie – Sub genericul „18 ani de la Congresul al IX-lea al PCR se difuzează emisiuni omagiale:

- „1965 – 1983, 18 ani – 18 zile pe un traseu al vieţii româneşti”.

- „1965 - 1983 18 ani în epoca Ceauşescu, 18 ani de creaţie, demnitate şi cuceriri revoluţionare”.

- „Satul romanesc după cel de al IX-lea Congres al Partidului”.

- „1965 – 1983 Ceauşescu – România, nume înfrăţite în conştiinţa lumii”.

- „Un bogat bilanţ al creaţiei literare în anii de la Congresul al IX-lea”.

• August – Emisiuni dedicate zilei de 23 August:

- „23 August la panoul de onoare al muncii”.

- „23 August 1944 - 1983. Un bilanţ glorios – măreţe împliniri socialiste, prestigiu internaţional fără precedent”.

- „Tinereţea comunistă pe cel mai mare şantier al tineretului, Canal Dunăre – Marea Neagră”.

• Octombrie – Emisiuni difuzate sub genericul „Pentru dezarmare, pentru pace”.

• Noiembrie – Se transmit emisiuni dedicate aniversării a 65 de ani de la făurirea Statului naţional unitar român:

- „Ideea unităţii naţionale, trăsătură definitorie a literaturii române”.

- „Idealul unităţii naţionale în conştiinţa artiştilor contemporani”.

- „Unitatea naţiunii noastre socialiste în concepţia PCR a secretarului său general”.

- „Uniţi în trunchiul nemuritor de ţară”.

• Decembrie – Se difuzează un serial de 42 de episoade adresate pionierilor şi şcolarilor, ce vor reflecta realităţile economico-sociale şi culturale ale fiecărui judeţ.1984
• Ianuarie – Emisiunea „De la 1 la 3” se desfăşoară sub genericul: „1984 – anul 40. Anul celui de al XIII-lea Congres în toate domeniile de activitate, buna organizare, ordine, disciplină, iniţiativă muncitorească şi eficienţă superioară pentru o nouă calitate a muncii şi vieţii”.
• Ianuarie – Pe Programul I se transmite emisiunea : „Tribuna muncii de partid”. Se prezintă rolul de conducător al partidului şi organizarea şi conducerea ştiinţifică a societăţii” sau lupta comuniştilor pentru calitatea muncii şi a vieţii; Luni, Program I, ora 16.05.
• Ianuarie – La România Tineret, debutează programul „Studioul T’ 84”. Se transmite de luni până sâmbătă între orele 09 00 şi 13 00.
• Ianuarie – se difuzează ediţii speciale sub genericul „40 ani – 23 august 1944 - 1984”:

- În întâmpinarea marilor evenimente social-politice ale anului, cuvântului ţării, faptelor, emisiunea „Consemnări”, Program II.

- Femeile României Socialiste angajare, participare activă în lupta pentru o nouă calitate a muncii şi a vieţii noastre, pentru progres şi pace în lume, emisiunea „Sub semnul lui 23 August”, Program I, ora 17.05

- Sub semnul lui 23 August – 40 de ani în 40 de comparaţii, emisiunea „Politica noastră”

• Ianuarie 22 – Emisiunea „Revista literară Radio” aduce un călduros omagiu Secretarului General al PCR : cinstind un om sărbătorim o ţară;
• Ianuarie 26 – Se transmit ediţii speciale dedicate zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu.

• Februarie – Programul II transmite emisiunea „Arte frumoase” dedicată spectacolului ,,Cântarea României” - „cadru optim de valorificare a potenţialului creator al poporului de îmbogăţire a vieţii spirituale.

• Martie – Se difuzează emisiuni dedicate lui Nicolae Ceauşescu sub genericul: „10 ani de când Marea Adunare Naţionala împlinind aspiraţiile şi voinţa întregii naţiunii, a proclamat într-o atmosferă de înaltă responsabilitate, de pătrunzătoare mândrie patriotică, alegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, ca primul preşedinte al Republicii Socialiste România”. Tele-Radio, anul XXX, nr. 13.
• Martie – „Memoria pământului românesc” prezintă glorioasa istorie naţională din ultimii 10 ani sub conducerea întâiului Preşedinte al Republicii Socialiste România: Ceauşescu – România în conştiinţa lumii”.

• Mai – La „Tribuna Radio”, se discută semnificaţia zilei de „23 August; întrecerea socialistă – şcoală a înaltei răspunderi muncitoreşti”.
• Mai – Emisiunea:„Revista literară radio” realizează o paralelă peste ani: 23 August 1944 – 1984. Din cuprins: „în spiritul concepţiei umanist-revoluţionare a secretarului general al partidului, despre literatura şi artă”.
• Mai – Noul destin al patriei între 1944 – 1984 şi planurile cincinale cu rolul lor în consolidarea bazei tehnico-materiale a socialismului” sunt prezentate în emisiunea : ,,La trecutu-ţi mare, mare viitor”.

• Se transmit emisiuni speciale dedicate zilei de 23 August 1944 şi a celor 4 decenii de împliniri socialiste.

• Iunie 11 – „Politica noastră”, din cuprins: „11 iunie 1948 - 1984, puternica afirmare a democraţiei muncitoreşti revoluţionare”.
• Iunie 19 – „Colocviile radioşcoala”. Concepţia profund ştiinţifică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu privind dezvoltarea intensiv-calitativă a economiei româneşti”.

• Iulie – Raport utecist în cinstea marii sărbători de la 23 august – emisiunea „Antena tineretului”, Program I, ora 17.05.
• Iulie – Studioul T ’84” „Sub semnul celor patru decenii de mari înfăptuiri revoluţionare – învăţăm, muncim, creăm pentru viitorul comunist al patriei” .
• Iulie – „Memoria pământului românesc 23 August 1944 arc de boltă şi monument de răscruce în istoria patriei” –”, Program I, ora 20.10.

• August – Jocurile Olimpice de vară din Los Angeles sunt transmise în corespondenţe speciale, ştiri, comentarii în radiojurnale şi buletinele de ştiri.

• Octombrie – Emisiuni dedicate celui de al XIII–lea Congres al PCR:

- „Congresul al XIII-lea al PCR – strategia unei etape calitativ superioare în dezvoltarea economico-sociale a României”.

- „Anii luminoşi ai epocii Ceauşescu. Itinerarii în economie”.

- „Proiectul de directive ale Congresului al XIII-lea al PCR. Obiective şi priorităţi; creşterea producţiei medii la hectar”.

• Noiembrie – Se difuzează alte emisiuni dedicate Congresului al XIII-lea:

- „Ctitor de ţară nouă, ctitor de pace”.

- „Congresul partidului, glasul suprem al naţiunii”.

- „Eroul comunist în proza actuală”.

- „Inscripţii la chipul de mâine al ţării”.

• Decembrie – Emisiuni difuzate sub genericul:

- „Sub semnul mareţelor perspective traşate de Nicolae Ceauşescu. Ampla mobilizare, spirit revoluţionar, pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului”.

- „Hotărârilor Congresului al XIII-lea al PCR, bilanţ rodnic, măreţe perspective”:

- „Noi orizonturi în promovarea gândirii revoluţionare”.1985
- Se desfiinţează studiourile teritoriale de radio

• Ianuarie – Se transmit emisiuni omagiale dedicate lui Nicolae Ceauşescu:

- „Exemplul strălucit al unei vieţi consacrate partidului şi poporului”.

- „Hotărârilor Congresului, chemările tovarăşului Nicolae Ceauşescu – programul nostru de acţiune revoluţionară”.

- „Comunistul – exemplu de muncă şi viaţă militant revoluţionar pentru promovarea şi afirmarea noului în toate domeniile de activitate”.

- „Un om în inima oamenilor”.

• Februarie – Emisiuni consacrate celui de al III-lea Congres al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste”:

- „Noi, judeţul, ţara - mari împliniri între două legislaturi”.

- „Manifestul FDUS - bogata retrospectivă, luminoasa perspectivă a dezvoltării economico-sociale a tuturor judeţelor ţării”.

- „Votul nostru - opţiunea noastră fermă pentru continua prosperitate a patriei”.

• Martie – Ziua Femeii este marcată la Radio în emisiuni speciale:

- „Chipul femeii în literatura română”.

- „Flori pentru tovarăşele noastre”.

- „Omagiu femeilor patriei”.

• Mai – Se difuzează noi emisiuni dedicate aniversării a 40 de ani de la victoria asupra fascismului şi sărbătorirea zilei independenţei”:

- „Lupta pentru libertate şi independenţa permanentă glorioasei istorii a patriei”.

- „Eroi au fost, eroi sunt încă”.

- „România pe locul al IV-lea între naţiunile care au luptat în războiul antihitlerist”.

- „Monumentele independenţei noastre”.

• Iunie – Emisiuni pentru Ziua Internaţională a Copilului:

- „Ceauşescu – România , ocrotesc copilăria”.

- „Copilăria şi pacea”.

- „Copiii – mândria şi datoria noastră”.

• Iunie – Se difuzează emisiuni sub genericul „O noua şi strălucită iniţiativă a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a României Socialiste: Pentru dezarmare şi pace”.
• Iunie – Emisiuni dedicate aniversării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea:

- „1965-1985 două decenii de strălucite înfăptuiri culturale”.

- „Glorioasa epocă Nicolae Ceauşescu în istoria patriei”.

- „Strălucit bilanţ al artei plastice româneşti în perioada 1965-1985”.

- „Perioada de mare înflorire a culturii româneşti”.

- „1965-1985. Dialectica noului şi continuitatea procesului revoluţionar”.

• Iunie 11 – Programul I transmite prima ediţie a emisiunii „Politica noastră”; Sunt discutate teme de publicistică complexă consacrată prezentării principalelor orientări strategice ale edificării societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintării României spre comunism”.
• Iunie 17 – Emisiunea „Universitatea Radio” difuzată pe Programele I şi II se îmbogăţeşte cu noi rubrici: ştiinţele sociale şi viata, educaţie ateistă – conştiinţa revoluţionară, omul şi mediul său, dicţionar enciclopedic, mondorama.

• August – Emisiuni dedicate zilei de 23 August sub genericul „Deplina angajare fapte remarcabile de muncă în întreaga ţară”.

• Septembrie – În cadrul emisiunii „De la 1 la 3” sunt difuzate ştiri şi reportaje sub genericul : „Consiliile populare, cetăţeni – rodnica activitate pentru dezvoltarea tuturor zonelor, pentru înflorirea tuturor localităţilor”. Septembrie – Transmisiuni directe de la concertele din cadrul Festivalului George Enescu, ediţia a X-a.

• Octombrie – Programul I, transmite marţea emisiunea „Radiocabinet de informare şi documentare” sub genericul „În sprijinul învăţământului politico – ideologic”.
• Octombrie – În emisiunea „Ediţie radiofonică permanentă clasicilor” se difuzează săptămânal ciclul „Centenar Liviu Rebreanu”.
• Octombrie – Pe Programul de tineret începe o nouă emisiune difuzată săptămânal, denumită „Sport, natură, tinereţe”.

• Noiembrie – Se difuzează o ediţie specială a emisiunii „De la 1 la 3”, realizată într-o localitate din ţară în legătură directă cu studioul din Bucureşti , cu titlul „Noi despre noi înşine”.
• Noiembrie – Se difuzează emisiuni „în întâmpinarea congresului ştiinţei şi învăţământului”:

- „Pentru răspândirea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale”.

- „Două decenii de strălucită afirmare a învăţământului românesc”.

• Decembrie – Emisiuni dedicate actului Unirii sub genericul „Unitatea măreţ ideal şi împlinire istorică”.
• Decembrie – Emisiuni de dezbateri pe tema „Energia – o problemă vitală a economiei naţionale, a noastră, a tuturor”.
• Decembrie – Zilnic în „Radioprogramul dimineţii”, ora 7.30, se difuzează relatări şi instantanee ce reflectă realitatea economică, social-politică şi culturală.

- Programul de emisie se încheie la orele 23.30 şi se reia la 6.00 dimineaţa.1986
• Ianuarie – Emisiuni sub genericul „Al optulea cincinal, etapă deosebit de importantă pentru ridicarea României pe noi trepte de progres şi civilizaţie”.
• Ianuarie – Emisiuni dedicate zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu.

• Februarie – Se difuzează o ediţie specială a emisiunii „De toate pentru toţi” sub genericul „Familia – copii – viitorul”.
• Februarie – Se difuzează emisiuni sub genericul „1921 - 1986 PCR – forţa politică conducătoare şi dinamizatoare a societăţii noastre”:

- „Partidul, patria, poporul, urmărindu-şi conducătorul”.

- „Rolul istoric al Partidului Comunist Român în viaţa poporului român”.

• Februarie – Sub genericul „Economiei naţionale – cadre bine pregătite cu înalta conştiinţă revoluţionară” se difuzează emisiuni dedicate tinerilor:

- „A şti, a şti să înveţi, a şti să aplici”.

- „Învăţăm, muncim, creăm pentru viitorul comunist al patriei”.

• Martie – Se transmit emisiuni specifice de 8 Martie:

- „Femeile României socialiste – prezenţa activă în viaţa patriei, în lupta pentru pace, colaborare, progres”.

- „Mamei cu mult drag”.

• Aprilie – Emisiuni sub genericul „În întâmpinarea aniversării partidului”:

- „Urmând îndemnurile tovarăşului Nicolae Ceauşescu toate forţele pentru îndeplinirea obiectivelor Congresului al XIII-lea”.

- „Omagiul ţării, primului său preşedinte”.

- „Partidul, ctitor de cultură şi civilizaţie, de noua renaştere românescă”.

- „Răspundem prezent la chemarea partidului ! Contribuţia tineretului la realizarea marilor obiective ale „Epocii Nicolae Ceauşescu”.

- „Uniţi, spre comunism, urmăm partidul !”.

• Aprilie – Emisiuni dedicate „Anului Internaţional al Păcii” sub genericul „Chemările preşedintelui Nicolae Ceauşescu înflăcărat program pentru Anul Internaţional al Păcii”:

- „Dreptul fundamental al oamenilor – dreptul la viaţă prin pace”.

- „Glasul României, glas de pace”.

• Mai -„Partidul Comunist Român – 65 de ani de slujire devotată a poporului”:

- „Rolul istoric al Partidului Comunist Român în viaţa poporului român”.

- „65 de trepte spre viitorul comunist al României”.

- „PCR – ctitor al prezentului făuritor al viitorului”.

- „PCR – 65 de ani de slujire devotată a poporului”.

- „Sub flamurile PCR spre comunism prin gând şi fapta revoluţionară poporul omagiază partidul conducător”.

• Iunie – Se difuzează emisiuni dedicate copiilor: „Copiii – primăvara poporului, viitorul naţiunii”.
• Iunie – Emisiuni dedicate împlinirii a „50 de ani de la procesul luptătorilor comunişti şi antifascişti de la Braşov”:

- „Tinereţea revoluţionară a tovarăşului Nicolae Ceauşescu – înalt exemplu de eroism şi patriotism”.

- „Braşov – mai, iunie 1936, ecouri interne şi internaţionale”.

• Iunie – Emisiuni dedicate zilei de 11 iunie 1948 sub genericul „Arc peste timp”:

- „11 iunie 1948 – 11 iunie 1986, 38 de ani de ani de la naţionalizare”.

- „Pe temelia proprietăţii socialiste – măreţe împliniri, luminoase perspective”.

• Iulie – Cel de-al optulea cincinal „etapa deosebit de importantă pentru ridicarea României pe noi trepte de progres şi civilizaţie” este prezentat în cadrul unor emisiuni speciale.
• Iulie – Emisiuni dedicate aniversării Congresului al IX-lea:

- „1965-1986, în epoca Nicolae Ceauşescu sub flamurile partidului spre comunism”.

- „Epoca de aur, conducător iubit”.

• August – Noi emisiuni dedicate zilei de 23 august.

• Septembrie – Se desfăşoară „Congresul al II-lea al Consiliilor Oamenilor Muncii”, prilej cu care se difuzează emisiuni dedicate evenimentului.
• Septembrie – Noi emisiuni sub genericul: „Răspuns comunist chemărilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu” şi „Trecut de glorie, strălucitor prezent”.

• Noiembrie 23 – Se desfăşoară referendumul programat pentru „înfăptuirea dezarmării, păcii şi colaborării internaţionale” prilej cu care sunt difuzate ştiri, reportaje, documentare. Zilnic se difuzează emisiunile: „Da hotărât la referendumul din 23 noiembrie !”; „Pentru înflorirea patriei socialiste, pentru dezarmare şi pace în lume !”; „Deplina adeziune la vibrantele iniţiative de pace ale preşedintelui Nicolae Ceauşescu”.1987
Radio România Internaţional emite în 13 limbi, 10807 ore anual

• Ianuarie – Emisiuni sub genericul „În spiritul indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Muncă susţinută, organizare exemplară pentru realizarea integrală a planului”.
• Ianuarie – Noi programe dedicate lui Nicolae Ceauşescu: „Vibrant omagiu conducătorului iubit al partidului şi poporului nostru”.
• Ianuarie – La 128 de ani de la Unirea Moldovei cu Muntenia se difuzează emisiuni

• Februarie – Se transmit noi emisiuni cu teme muncitoreşti:

- „Toate forţele şi mijloacele, pentru îndeplinirea exemplară a planului, cu precădere la export”.

- „Mobilizare exemplară, acţiuni ferme pe frontul producerii şi economisirii energiei”.

- „A munci, a lupta, a trăi în spirit revoluţionar – trăsătură a omului nou, constructor al societăţii socialiste multilateral dezvoltate”.

• Februarie – Programe speciale dedicate împlinirii a 65 de ani de la crearea UTC şi 30 de ani de la înfiinţarea UASCR.

• Martie – Sub genericul „Idei, teze, orientări din gândirea inovatoare a partidului, a tovarăşului Nicolae Ceauşescu” se difuzează emisiuni precum:

- „PCR – contribuţii originale la dezvoltarea gândirii revoluţionare”.

- „Istoria – factor al apropierii şi înfrăţirii între popoare”.

- „Satul în continuă transformare revoluţionară”.

• Martie 24 – Se desfăşoară Plenara CC al PCR în spiritul căreia se difuzează emisiunea: „Răspuns comunist chemărilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu, acţiuni hotărâte pentru realizarea sarcinilor de plan la producţia fizică, la ceilalţi indicatori, cu deosebire la export”.

• Aprilie – 25 de ani de la încheierea cooperativizării sunt marcaţi prin emisiuni dedicate agricultorilor.

• Mai – „Epoca Ceauşescu, epoca marilor împliniri”, program dedicat aniversării Partidului.

• Iunie – Emisiuni dedicate „Zilei Internaţionale a Copilului” sub genericul „Copiii – primăvara poporului, viitorul naţiunii”.

• Iulie – Documentare, reportaje, consemnări realizate pentru Congresul al IX-lea PCR şi marilor realizări ale epocii Nicolae Ceauşescu.
• Iulie – Emisiuni ce fac parte dintr-un „Amplu program de acţiune revoluţionară pentru întâmpinarea Conferinţei Naţionale a partidului, a Congresului Educaţiei Politice şi Culturii Socialiste”.
• Iulie – Se transmit programe dedicate aniversării a „22 de ani de măreţe înfăptuiri în cea mai glorioasă epocă din istoria patriei – Epoca Nicolae Ceauşescu”.

• August – Noi emisiuni dedicate zilei de 23 august:

- „Contribuţii originale, inovatoare ale secretarului general al PCR, tovarăşul Nicolae Ceauşescu în dezvoltarea gândirii revoluţionare cu privire la rolul şi funcţiile conştiinţei socialiste”.

- „Socialismul îl construim cu oameni şi pentru oameni !”.

- „La temelia izbânzilor noastre, conştiinţa şi fapta comunistă”.

- „Programul ideologic al partidului – programul unei ample activităţi de formare a omului nou”.

• Septembrie – Emisiuni sub genericul „În lumina orientărilor şi sarcinilor subliniate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la Congresul Educaţiei Politice şi Culturii Socialiste”.
• Septembrie – „Ţara întreagă întâmpină Conferinţa Naţională a PCR”, program special cu ocazia Conferinţei Naţionalei”.

• Noiembrie – Emisiuni dedicate alegerilor de deputaţi în Consiliile Populare: „La temelia votului de la 15 noiembrie – faptele noastre de muncă!”.

• Decembrie – Emisiuni dedicate zilei de 1 Decembrie sub genericul:

- „1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 1987”.

- „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 – împlinirea unor aspiraţii legitime, temelie a unităţii independente şi suveranităţii naţionale”.

- În ultima duminică a fiecărei luni în „Radioprogramul satelor” se difuzează concursul „Cine ştie agricultură câştigă”.1988
• Ianuarie – Emisiuni dedicate dezbaterii Raportului prezentat de Nicolae Ceauşescu la Conferinţa naţională a Partidului.
• Ianuarie – Dupa Conferinţa PCR emisiunile sunt dedicate dezbaterii „orientărilor şi sarcinilor trasate de Nicolae Ceauşescu”
• Ianuarie – Sub genericul „Dăruire comunistă în muncă şi creaţie, înalta trăire patriotică – revoluţionară” se difuzează emisiuni dedicate zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu.
• Ianuarie – Pentru ziua lui Nicolae Ceauşescu se difuzează emisiuni sub genericul „Epoca Nicolae Ceauşescu – epoca de glorii, epoca de fapte revoluţionare”.

• Februarie – Se începe difuzarea de emisiuni menite să întâmpine „Conferinţa pe ţară a preşedinţilor Consiliilor Populare, expresie a participării maselor la conducerea societăţii, coordonata esenţială a procesului de perfecţionare a democraţiei muncitoreşti revoluţionare”.
• Februarie – Informaţii, reportaje, dezbateri cu tematica: „Consiliile Populare, deputaţii, cetăţenii – angajare şi participare activă la buna gospodărire a oraşelor şi satelor în înfăptuirea programului de sistematizare a teritoriului si localităţilor”.

• Aprilie – Emisiunile se difuzează sub genericul: „Sub semnul marilor înfăptuiri ale Epocii Nicolae Ceauşescu”.

• Mai – Se difuzează emisiuni dedicate Zilei de 1 Mai:

- „Zilei muncii, faptele de muncă ale ţării”.

- „Cultivarea datoriei de a muncii – obiectiv fundamental al activităţii cultural-educativă”.

- „În primele rânduri ale muncii pentru ţară”.

- „Munca noastră responsabilă pentru continuă înflorire”.

• Mai – Sunt realizate emisiuni dedicate Zilei Independenţei, Aniversării PCR:

- „8 Mai – în epoca Nicolae Ceauşescu sub flamurile partidului spre comunism”.

- „Partid, popor, unire, unitate”.

- „Partidul glorios strateg de era comunistă”.

- „Independenţa şi suveranitatea naţională – idealuri împlinite şi aparate prin luptă şi munca poporului nostru”.

• Iunie – Emisiuni realizate sub genericul „Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu privire la unele probleme ale conducerii activităţii economico-sociale ale muncii ideologice şi politico-educative precum şi ale situaţiei internaţionale.
• Iunie – Emisiuni dedicate Zilei Copilului:

- „Ceauşescu – România ocrotesc copilăria”.

- „Scrisori din ţară copilăriei fericite”.

• Iunie – „Arc peste timp: 11 iunie 1948 – 11 iunie 1988 emisiuni dedicate naţionalizării „O strălucită confirmare a concepţiei secretarului general al PCR, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, privind dezvoltarea proprietăţii socialiste, continuă perfecţionare a democraţiei muncitoreşti revoluţionare”.

• Iulie – Se transmite „Epoca Nicolae Ceauşescu – epoca de glorioasă istorie de măreţe înfăptuiri socialiste”; „PCR – ctitor al prezentului, făurar al viitorului”.

• August – Emisiuni dedicate Zilei de 23 August: „Puternica angajare muncitorească pentru îndeplinirea planului, pentru a onora cu noi realizări sărbătoarea noastră naţională”.

• Septembrie – Emisiuni difuzate sub genericul „Tezele şi orientările formulate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu – program de muncă şi acţiune revoluţionară pentru întregul popor”.

• Octombrie – „Tezele Plenarei CC al PCR din aprilie” sunt prezentate în cadrul emisiunilor politice.

• Noiembrie – Sub genericul „Şapte decenii de la făurirea statului naţional unitar român„ se difuzează o serie de emisiuni specifice: „Lupta pentru izbândă idealului unităţii naţionale, coloana infinită a istoriei patriei”.

• Decembrie – „Partid , popor – unire, unitate. Unitatea şi coeziunea întregului popor şi jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, factor fundamental al făuririi societăţii socialiste” – emisiune difuzată în cinstea Zilei Unirii.
• Decembrie – emisiuni difuzate sub genericul „Expunerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la şedinţa comună a Plenarei Comitetului Central al PCR şi a celorlalte organisme ale democraţiei muncitoreşti revoluţionare – document programat pentru întreaga activitate politico – ideologică şi economico-socială”.1989
• Ianuarie – Emisiuni dedicate lui Nicolae Ceauşescu sub genericul „Opera tovarăşului Nicolae Ceauşescu, ample orizonturi deschise teoriei şi practicii revoluţionare”; „Opera teoretică a tovarăşului Nicolae Ceauşescu temelie a cercetării şi scrierii istoriei unice şi unitare a poporului român”.

• Ianuarie – Emisiuni dedicate lui Nicolae Ceauşescu:
- „Strălucita contribuţie la dezvoltarea creatoare a teoriei revoluţionare, la îmbogăţirea gândirii social-politice contemporane”.
- „Epoca Nicolae Ceauşescu – dezvoltare, unitate, suveranitate, colaborare, pace”.
- „Festivalul naţional Cântarea României strălucita ctitorie a secretarului general al partidului tovarăşul Nicolae Ceauşescu”.
- „România, preşedintele Nicolae Ceauşescu, idei, teze, concepte de inestimabilă valoare în lupta pentru o politică nouă în viaţa internaţională”.
- „Socialismul – orânduirea cu care se realizează cele mai înalte aspiraţii ale umanităţii”.

• Februarie – Sub genericul „Înalta răspundere exigenţă maximă pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan, a programelor prioritare” sunt realizate emisiuni de informaţii, reportaje, dezbateri.

• Martie – Începe difuzarea emisiunii cu tematica „40 de ani de la trecerea la organizarea pe baze noi, socialiste a agriculturii, la cooperativizare”: „Politica agrară a partidului nostru, aplicare creatoare, consecvent revoluţionară a principiilor socialismului ştiinţific”.
• Martie – Emisiuni dedicate zilei de 6 martie sub genericul „Pe temelia revoluţiei din august 1944: 6 martie 1945 - 6 martie 1989”.
• Martie – Emisiuni dedicate zilei de 23 august sub genericul: „România în anul 45 al Revoluţiei şi construcţiei socialiste”.

• Aprilie - Mai – Este marcată ziua de 1 Mai sub genericul „1 Mai 1939 – 1 Mai 1989” în emisiuni de genul:
- „Lupta eroică dusă de PCR împotriva exploatării şi asupririi, a războiului şi fascismului, pentru libertatea, independenţa şi suveranitatea patriei”.
- „PCR continuatorul tradiţiilor de luptă revoluţionara, conducătorul operei de făurire a socialismului în ţara noastră”
- „Partidul glorios strateg de era comunistă”.

• Iunie – Informaţii, reportaje, cu tema „Amplă activitate într-un înalt spirit de ordine şi disciplină, pentru îndeplinirea exemplară a planului şi programelor economico-sociale”.
• Iunie – Genericul emisiunilor este marcat de sintagma „Epoca Nicolae Ceauşescu” şi emisiuni de genul: „Pe temelia revoluţiei din August 1944 – impetuos progres economic şi social România participantă activă la circuitul economic mondial”.
- „Congresul al IX-lea al PCR – început de noua epocă revoluţionară”.

• Iulie – Începe propaganda pentru Congresul al XIV-lea prin emisiuni ca:
- „În consonanţă cu voinţa întregului popor: realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu la Congresul al XIV-lea în suprema funcţie de secretar general al PCR”.
- „Participarea poporului la conducerea societăţii – esenţa democraţiei noastre muncitoreşti - revoluţionare”.
- „Măreţe înfăptuiri revoluţionare, ample şi luminoase perspective în edificarea societăţii socialiste şi comuniste”.

• August – Emisiuni închinate luni 23 August, precum şi congresului PCR: „Oamenii muncii se angajează plenar să îndeplinească planul în toate domeniile, inclusiv la export: până la 23 august pe opt luni, până la Congresul al XIV-lea pe întregul an”.
• August 23 – Transmisia în direct a manifestaţiei sub genericul „Anul 45 al libertăţii noastre. Sub conducerea PCR, a secretarului său general tovarăşul Nicolae Ceauşescu, măreţe victorii, strălucite perspective în edificarea socialismului şi comunismului în România„

• Septembrie – Reportaje, documentare, informaţii din ţară sub genericul „Proiectul Programului - Directiva şi Tezele pentru Congresul al XIV-lea al partidului - documente de importanţă fundamentală pentru prezentul şi viitorul naţiunii noastre socialiste”, un exemplu de emisiuni: „Unitatea poporului în jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşului Nicolae Ceauşescu, chezasia înfloririi multilaterale a României”.
• Septembrie – În emisiuni specifice sunt supuse dezbaterii documentele Congresului al XIV-lea al PCR, de exemplu:
- „În strânsă unitate în jurul partidului, al secretarului general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, construim socialismul cu poporul, pentru popor”.
- „Luminos şi însufleţitor program în activitatea creatorilor de artă, a instituţiilor cultural-educative”.
- „Comuniştii promotori ai spiritului revoluţionar – angajare fermă în perfecţionarea întregii activităţi”:

• Octombrie – Relatări de la adunările şi conferinţele de partid sub genericul „Partid şi ţară - o unică voinţă. Deplina aprobare de către întregul nostru partid şi popor a propunerii privind realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în înalta funcţie de secretar general al PCR şi a documentelor pentru Congresul al XIV-lea.
Noiembrie – Emisiunile sunt realizate în spiritul pregătirii Congresului al XIV-lea al PCR şi a expunerii lui Nicolae Ceauşescu la Plenara CC al PCR considerată „însufleţitor program de muncă şi luptă revoluţionară al întregului popor”.

• Noiembrie 20 – Transmisiuni în direct de la lucrările Congresului al XIV-lea al PCR.

• Decembrie – Emisiuni difuzate „Sub semnul măreţelor perspective trasate de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, amplă mobilizare, spirit revoluţionar, pentru înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIV-lea al partidului, pentru triumful socialismului şi comunismului în patria noastră”.
• Decembrie – Se realizează emisiuni dedicate zilei de 1 Decembrie, astfel: „Ideea unităţii naţionale în opera teoretică a secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu”; „De la făurirea statului naţional unitar român, la statul democraţiei muncitoreşti revoluţionare”.
• Decembrie – Evenimentele din decembrie surprind Radioul public într-o atmosferă de sărbătorire a Congresului al IV-lea.
• Decembrie 22 – Orele 10, Program I figurează emisiunea „Un univers într-un ghiozdan”. În fapt s-au transmis pe toate programele cântece revoluţionare şi se dă citire Decretului prezidenţial cu privire la instituirea stării de necesitate pe întreg teritoriul ţării „ca urmare a încălcării grave a ordinii publice prin acte de vandalism şi distrugerea unor bunuri obsteşti”. La orele prânzului se transmite în direct pe TV şi Radio intervenţia unor cetăţeni ce anunţă plecarea lui Nicolae Ceauşescu. Emisiunile difuzate sunt legate de evenimentele la zi.
• Decembrie – Eugen Preda este numit director general al Radioului Public.

Istoric 24 Iunie 2010, 12:22

Anii 70

Anii 70
Istoric 24 Iunie 2010, 12:21

Anii 60

Anii 60
Istoric 24 Iunie 2010, 12:18

Anii 50

Anii 50
Istoric 24 Iunie 2010, 12:17

Anii 40

Anii 40
Istoric 24 Iunie 2010, 12:14

Anii 30

Anii 30
Istoric 24 Iunie 2010, 12:11

Anii 20

Anii 20
Istoric 23 Iunie 2010, 16:10

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

www.radioromania.ro

Legea care interzice publicitatea la țigări electronice sau produse cu tutun, promulgată

Legea care interzice publicitatea la țigări electronice sau produse cu tutun, promulgată

Actul normativ aduce modificări Legii privind publicitatea şi articolului 29 din Legea audiovizualului.

Legea care interzice publicitatea la țigări electronice sau produse cu tutun, promulgată
Jurnalistul american Evan Gershkovich, condamnat la 16 ani de închisoare în Rusia

Jurnalistul american Evan Gershkovich, condamnat la 16 ani de închisoare în Rusia

El este primul jurnalist american arestat pentru spionaj în Rusia după Războiul Rece.

Jurnalistul american Evan Gershkovich, condamnat la 16 ani de închisoare în Rusia
GALAȚI: Un bărbat a fost prins în timp ce aducea în țară 10 kilograme de cannabis printr-o firmă de curierat

GALAȚI: Un bărbat a fost prins în timp ce aducea în țară 10 kilograme de cannabis printr-o firmă de curierat

Bărbatul a fost reținut pentru trafic de droguri de risc.

GALAȚI: Un bărbat a fost prins în timp ce aducea în țară 10 kilograme de cannabis printr-o firmă de curierat
ARAD: Patru decese în cinci zile, din cauza caniculei

ARAD: Patru decese în cinci zile, din cauza caniculei

Victimele au ajuns la urgențe cu febră severă.

ARAD: Patru decese în cinci zile, din cauza caniculei

Republica Moldova: Fermierii cer declanșarea Stării de Urgență în agricultură, din cauza secetei

Specialiștii spun că Republica Moldova se confruntă cu o...

Republica Moldova: Fermierii cer declanșarea Stării de Urgență în agricultură, din cauza secetei

BACĂU: Bunuri de 23.000 de lei, furate de doi minori dintr-o societate comercială

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

BACĂU: Bunuri de 23.000 de lei, furate de doi minori dintr-o societate comercială

CNAS: Serviciile de diagnosticare oncologică pentru persoanele neasigurate, finanţate de la bugetul de stat

Există un total de 16.764.725 de persoane asigurate la...

CNAS: Serviciile de diagnosticare oncologică pentru persoanele neasigurate, finanţate de la bugetul de stat

Ministrul Transporturilor: Circulația pe Valea Oltului, reluată pe 9 august. „Defrișările, imposibile noaptea chiar și cu batalioane de ostaşi galbeni pe versanţi”

Ministrul Transporturilor a spus că raportul pe care l-a...

Ministrul Transporturilor: Circulația pe Valea Oltului, reluată pe 9 august. „Defrișările, imposibile noaptea chiar și cu batalioane de ostaşi galbeni pe versanţi”

Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui centru comercial din Constanța

Mașina a ars aproape în totalitate.

Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui centru comercial din Constanța

BUCUREȘTI: Lista evenimentelor din acest weekend

Dacă nu îți petreci timpul liber pe litoral sau la munte pe...

BUCUREȘTI: Lista evenimentelor din acest weekend

Cod galben de inundaţii pe râuri din opt bazine hidrografice, conform INHGA

Atenţionarea se află în vigoare până sâmbătă .

Cod galben de inundaţii pe râuri din opt bazine hidrografice, conform INHGA

Eurostat: România, țara UE cu cei mai mulți copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială

Și în rândul adulților situația este asemănătoare, în România...

Eurostat: România, țara UE cu cei mai mulți copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială