Anii 40

24 Iunie 2010, 12:17

1940
• Se înfiinţează „Serviciul Emisiuni“ care avea rolul să asigure o desfăşurare coerentă a programelor.
mai 15 - Se dă în folosinţă postul de emisie pe unde scurte de la Băneasa, Dacia Română cu o putere de 2 kW şi o lungime de undă de 32,4m.
august 15 - Decret-lege pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii, prin care instituţia este pusă în subordinea Ministerului Propagandei. Noua lege denumea SRR ca „serviciu public monopolizat al statului cu scop politic, cultural, educativ, informativ şi distractiv“ (Arhiva SRR, dosar 22/1940).
septembrie 6 - Se adoptă "Regulamentul" Legii pentru Organizarea şi Funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune.
octombrie 7 - Apare în „Monitorul Oficial“, nr. 282, "Regulamentul" Legii pentru Organizarea şi Funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune.

1940
aprilie 21 - Se transmite prima emisiune „Ora naţiunii“.
iunie 16 - Se transmite prima emisiune „Ora ostaşului“.
septembrie 5 - Vasile Ionescu este numit director general, funcţie pe care o va deţine până la 15 februarie 1945, cu înterupere pe durata guvernării legionare.
octombrie 2 - Se transmite prima emisiune „Ora Germaniei“
octombrie 7 - Se transmite prima emisiune „Ora Italiei“.
octombrie - Ion Mânzatu preia funcţia de director general al Societăţii Române de Radiodifuziune până în februarie 1941

1941
• Prima emisiune „Munca şi lumina“.
ianuarie 5 - Apare revista „Radio România“.
ianuarie 21-22 - Se declanşează rebeliunea legionară.
• Decret-lege de militarizare a Societăţii Române de Radiodifuziune.
ianuarie 23 - Armata cucereşte pe rând posturile de la Băneasa, Bucureşti şi Bod, care se aflau sub ocupaţie legionară.
ianuarie 25 - Dizolvarea Consiliului de Administraţie şi trecerea Societăţii Române de Radiodifuziune sub comandă militară. Decretul-lege nr. 157 prevedea ca pe durata militarizării atribuţiile să fie preluate de Directorul General.
februarie 3 - Întreg personalul SRR este militarizat.
mai 8 - Decret-lege nr. 1242 prin care se reînfiinţează Consiliul de Administraţie.
iunie - Începe difuzarea emisiunilor specifice războiului: „Ora rănitilor“, „Ora ostăşească italo-română“, „Ora ostasească germană-română“.
iulie 20 - Se difuzează primele programe pentru străinătate în limba greacă, germană, italiană, franceză şi engleză, între orele 22:50-0:15.
iulie 31 - Şedinţa Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune în care este dezbatută problema posturilor de la Chişinău şi Tiraspol; se hotărăşte ca postul de 5 Kw adus din Italia să fie instalat la Iaşi
august - Se difuzează primele programe pentru străinătate în limba rusa, ucraineană şi turcă, între orele 19:15-20.
noiembrie 2 - Vasile Ionescu inaugurează postul Radio Moldova de la Iaşi cu o putere de 5 KW şi o lungime de undă de 259 m.
noiembrie 5 - Ia fiinţă Corul Radio.

1942
octombrie 25 - Apare un nou statut al Societăţii Române de Radiodifuziune.

1943
• Discoteca Radio însumează 16 000 discuri de ebonită (cf. "Radio Universu"l, nr.455, 16 iulie 1943).
februarie 14 - Postul Radio Moldova emite pe 64,5 m lungime de undă. Intră în funcţiune reţeaua de emiţători pe unde scurte: posturile Argeş, Dobrogea, Moldovita, Carpaţi, Tâncabeşti, Bucegi, Piatra, Olt, Gloria (în Crimeea). Ultimul emitea cu o putere între 20 kW şi 80 W pe lungimi de undă variate.
martie 9 - Jurnalul Consiliului de Miniştri autorizează sporirea capitalului Societăţii, a treia de la înfiinţare; noua emisie de acţiuni favorizează pe vechii acţionari.

1944
aprilie 22 - Începe evacuarea societăţii în zona Predeal, Timiş, Braşov, Bod după aprobarea prealabilă a Marelui Stat-major, conform planului stabilit de Consiliul de Administraţie.
mai 23 - Postul Radio Moldova, evacuat la Rotbav, începe să emită.
iulie 10 - Emisiuni de probă ale postului de 10 Kw de la Tâncabeşti, construit de ing. Anton Necşulea, Ilie Echim şi A. Niculescu.
august 7 - Jurnalul în limba turcă este suprimat pentru faptul că Legatia Turcă nu prezenta anticipat materialul pentru viză.
august 23 - Vasile Ionescu împreună cu ing. Al. Lohan înregistrează pe disc la Palatul regal "Proclamaţia către ţară" a regelui Mihai I, difuzată pe post în aceeaşi seară la orele 22.25.
august 24 - Bombardamentele germane distrug studiourile şi sediul central al Radiodifuziunii din str. Gen. Berthelot nr. 60.
august 29 - Postul Băneasa este eliberat (fusese cucerit de germani).
august 31 - Radio Bucureşti I şi II este repus în funcţiune.
septembrie 17 - Decret-lege de epurare a Administraţiei Publice de „elementele fasciste“.
septembrie 22 - SRR este trecută în subordinea Comisiei Militare Aliate (Sovietice).
octombrie 12 - Se constituie noul Consiliu de Administraţie (preţedinte: Nicolae Bănescu) având în componenţă reprezentanţi ai partidelor din Blocul Naţional Democratic, în urma adoptării Decretului-lege nr. 1979/11 octombrie 1944.
decembrie 1 - Emil Petraşcu devine director general până în 22 februarie 1945.
decembrie 11 - Consiliul de Administraţie ia decizia privind punerea în practică a următoarelor măsuri: evacuarea discurilor (numai strictul necesar să rămână), evacuarea arhivei (contabile, tehnice şi de conferinţe şi manuscrise).
• Ia fiinţă Orchestra de Cameră a Radiodifuziunii.

1945
martie 1 - Ing. Emil Geles este numit director general al Societăţii de Radiodifuziune
martie 19 - Gh. D. Mugur adresează un memoriu Direcţiunii Societăţii Române de Radiodifuziune în care argumenta necesitatea creării unui Muzeu al Radioului.
martie 29 - Decret-lege 277/962 pentru abrogarea şi modificarea unor articole din "Legea pentru organizarea şi funcţionarea Radiodifuziunii", decret ce consfinţea preluarea puterii în SRR de către comunişti.
martie 30 - Se întruneşte Noul Consiliu de Administraţie sub conducerea lui Petre Constantinescu-Iaşi.
• Decret-lege 217 privitor la purificarea administraţiei publice.
martie 31 - Ordin de serviciu 44 prin care Matei Socor este delegat ca Subdirector General al Programelor. În acelaşi timp erau schimbaţi Gh. D. Mugur, Ilie Echim, Alex. Lohan.
aprilie 2-15 - Preşedintele Consiliului de Administraţie este Mihail Cruceanu
aprilie 15 - Prof. dr. C. I. Parhon ocupă funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune.
aprilie 17 - Adresă a Ministerului Justiţiei, Tribunalul Special, Acuzator Public, cab. IX către conducerea SRR prin care se solicitau date despre Gh. Ciolac (acesta a fost membru în Consiliul de Administraţie şi Administrator Delegat).
aprilie 28 - Tribunalul Poporului, cab. I solicită SRR textele conferinţelor radio rostite de următorii: Ion Antonescu, Mihai Antonescu, George Leon, Constantin Petroviceanu, dr. Constantin Dănulescu, Mihail Sturza, Vasile Iasinschi, N. Mares, lt. col. Dragomir, Ioan Protopopescu, Mircea Cancicov, g-ral Dumitru Popescu, g-ral Dobre, g-ral Constantin Pantazi, g-ral Jienescu, prof. Jienescu, prof. Ion Petrovici, Petre Nemoianu, V. Dimitriuc, Al. Constant, Horia Cosmovici, N. Petra, Aurelian Pana, g-ral Iacobici, g-ral Radu Rosetti, g-ral Stoenescu, g-ral Potopeanu, g-ral I. Sichitiu, dr. Petre Tomescu, Constantin Stoicescu, Ion Marinescu, ing. Busila, prof. Fintescu, Atta Constantinescu, Henric Otetelesanu, g-ral V. Iliescu, g-ral Zweidenek, Titus Dragos, prof. Marcu, Ovid Vladescu, arh. I. D. Enescu.
iunie 13 - Decizia Comitetului de Direcţie privind epurarea personalului Societăţii.
iunie 26 - Adresă de la Ministerul Justiţiei, Tribunalul Public, Acuzator Public, cab. IX, către conducerea SRR prin care se solicită o informare asupra persoanelor care ţineau conferinţe la emisiunea „Ora ostaşului“ (Arhiva SRR 109/1945).
noiembrie 1 - Ia fiinţă Corul de copii Radio.

1946
octombrie 28 - Se inaugurează noua clădire a Radiodifuziunii din str. Gen. Berthelot 60, construită dupa planurile aprobate în timpul administraţiei lui Vasile Ionescu.

1947
decembrie – apare Revista „Secolul Radiofoniei”
decembrie 30 - Mihail Cruceanu ocupă funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie până la 11 iunie 1948

1948
mai 23 - Se schimbă denumirea instituţiei în Comitetul pentru Radioficare si Radiodifuziune
iunie 8 - Decretul 62 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Artelor şi Informaţiilor prin care S.R.R., Oficiul Naţional de Turism şi Oficiul Naţional Cinematografic trec în subordinea acestuia.
iunie 11 - Legea nr.119 pentru naţionalizarea întreprinderilor industriale, de asigurări, miniere şi de transporturi care la punctul 76 prevede naţionalizarea Societăţii Române de Radiodifuziune. Prin aceasăa lege Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune e dizolvat şi Societatea devine Societatea Română de Radiodifuziune Naţională, denumire pe care o păstrează pâna în 20 mai 1949, dată la care intră în vigoare Decretul nr. 216 prin care se organiza Radioficarea şi Radiodifuziunea în R.P.R
• Matei Socor era numit director al Societăţii Române de Radiodifuziune în conformitate cu art. 4 din Decretul 62/1948 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi art. 1 şi 8 din Legea 119 pentru naţionalizarea întreprinderilor
noiembrie 8 - Ia fiinţă Orchestra de Estrada Radio.

1949
• Ia fiinţă Quartetul Radio.
mai 11 - Se dă în folosinţă prima staţie de radioficare – Bucureşti (Liceul nr. 10 – cartierul CFR Steaua).
mai 20 - Decretul 216 în care erau prevăzute măsurile pentru organizarea Radioficării si Radiodifuziunii în R.P.R. Instituţia îşi schimbă denumirea în Comitetul de Radioficare si Radiodifuziune
decembrie 1 - Ia fiinţă Orchestra Populară Radio.

Istoric 24 Iunie 2010, 12:23

Anii 80

Anii 80
Istoric 24 Iunie 2010, 12:22

Anii 70

Anii 70
Istoric 24 Iunie 2010, 12:21

Anii 60

Anii 60
Istoric 24 Iunie 2010, 12:18

Anii 50

Anii 50
Istoric 24 Iunie 2010, 12:14

Anii 30

Anii 30
Istoric 24 Iunie 2010, 12:11

Anii 20

Anii 20
Istoric 23 Iunie 2010, 16:10

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

www.radioromania.ro

Corvinul Hunedoara s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Europa League | VIDEO

Corvinul Hunedoara s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Europa League | VIDEO

Corvinul a pierdut meciul de pe teren propriu cu 0-2, dar echipa hunedoreana merge mai departe mulțumită victoriei cu 4-0 din...

Corvinul Hunedoara s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Europa League | VIDEO
Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO

Competiția s-a desfășurat în județul Vâlcea, concurenții decolând de pe muntele Cozia.

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO
ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale

ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale

La recomandarea poliţiştilor, containerele au fost legate cu lanţuri. Hoţii au încercat să taie şi lanţurile.

ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale
Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

Ucraina a impus un embargou cu privire la tranzitul resurselor de la compania rusească pe teritoriul său.

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Minorul are 13 ani.

SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

19 studenți au fost uciși în timpul protestelor din Bangladesh. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat

Protestele au început din cauza criteriilor pe baza cărora...

19 studenți au fost uciși în timpul protestelor din Bangladesh. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată sâmbătă

Cerul Capitalei va fi survolat de aeronave militare.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată sâmbătă

TULCEA: Circulația pe DN 22D, blocată în zona localităţii Horia din cauza viiturilor

Viitura a surprins 12 autoturisme şi un microbuz.

TULCEA: Circulația pe DN 22D, blocată în zona localităţii Horia din cauza viiturilor

Conceptul „Mâncare la preț corect”, adus la malul Mării Negre

Compania Carmolimp a lansat și o platformă online cu această...

Conceptul „Mâncare la preț corect”, adus la malul Mării Negre

Efectele caniculei asupra clădirilor și monumentelor istorice | AUDIO

Temperaturile ridicate duc la modificarea unor structuri...

Efectele caniculei asupra clădirilor și monumentelor istorice | AUDIO

DEVA: Telecabina de la Cetate a fost oprită pentru schimbarea instalaţiei de aer condiţionat

Aparatul vechi nu mai făcea față temperaturilor caniculare...

DEVA: Telecabina de la Cetate a fost oprită pentru schimbarea instalaţiei de aer condiţionat

VÂLCEA: Festivalul de muzică „Open Air Blues”, desfășurat pe Valea Lotrului

Nume sonore din industria muzicii blues și jazz vor urca pe...

VÂLCEA: Festivalul de muzică „Open Air Blues”, desfășurat pe Valea Lotrului