Anii 70

24 Iunie 2010, 12:22

1970
• ianuarie 1 Se transmit emisiuni speciale cu ocazia Anului Nou: „Revelionul Radio”, „Punct şi de la capăt”, „Târgul Revelionului”.
• februarie Pe Programul I se difuzează o nouă emisiune: „Muzica şi actualităţi”.
• Noiembrie 10 În cadrul emisiunilor „Memoria pământului românesc” se discută şi teme legate de istoria PCR.
• 30 noiembrie Se difuzează prima emisiune „Orele serii”.

1971
• ianuarie 17 Se inaugurează un nou ciclu de emisiuni „România 71” care se desfăşoară pe durata a trei luni.
• Ianuarie 18 În cadrul emisiunii „Orele serii” începe un ciclu reportaje dedicat realizărilor cincinalului 1966-1970 în judeţele ţării.
• Mai 1 Cu prilejul zilei de 1 Mai se transmit reportaje de la mitingurile şi demonstraţiile oamenilor muncii.
• Mai 7 Se transmit în direct ediţii speciale de la adunarea festivă consacrată sărbătoririi semicentenarului PCR.
• Mai 31 Pe Programul I începe o antologie dedicată sonetului: „Moment poetic de seară”.
• noiembrie Se transmite zilnic Integrala concertelor brandemburgice de J. S. Bach dirijată de Herbert von Karajan.


1972
• ianuarie 10 Prin intermediul emisiunii „Gazeta teatrului radiofonic” realizatorii scenariilor de radio devin cunoscuţi ascultătorilor şi le pot răspunde la întrebări prin rubrica Curier poştal.
• Ianuarie 19 Pe Programul I se difuzează emisiunea „Antena tineretului” care va comenta evenimente semnificative din viaţa tinerilor.
• Ianuarie 20 În fiecare vineri pe Programul II se transmite emisiunea „Muzica - oglinda a epocii” care va urmări modul în care muzica reflectă realităţile vieţii cotidiene.
• Ianuarie 28 Emisiunile din această zi se desfăşoară sub genericul „Ziua I. L. Caragiale la Radio” şi sunt dedicate împlinirii a 120 de ani de la naşterea scriitorului.
• Aprilie Se editează un supliment al revistei Radio TV, ,,Radio-teleşcoala”. Aceasta îşi propune să vină în sprijinul celor care ascultă emisiunile pentru şcolari.
• Mai – iulie Pe Programul I se difuzează emisiuni în întâmpinarea Conferinţelor Naţionale a PCR: „Oamenii muncii participanţi la elaborarea şi adoptarea deciziilor”; „Conştiinţă şi personalitate”; „Planul economic - un tot unitar”; „Conştiinţa patriotică în acţiune”; „Azi în România. Carte radiofonică de reportaj”.
• Iulie 19-21 Se transmit ediţii speciale de la lucrările Conferinţei Naţionale a PCR.
• August Transmisiuni speciale de la Jocurile Olimpice de la Munchen.
• Septembrie 11 Prima ediţie a emisiunii „Poeţi citindu-şi versurile” îl invită la microfon pe Al. Philippide.
• Octombrie 9-13 Studioul de Radio Iaşi organizează un concurs de creaţii corale inspirate din lirica lui Eminescu.
• Pe Programul II începe emisiunea „Sinteze” cu tema „Aria noţiunii de specialist în lumea contemporană”.
• Octombrie 13 Pentru ascultătorii care sunt interesaţi de mesajele partidului se transmite emisiunea „Radiocabinet de informare şi documentare”.
• Decembrie Se difuzează o suită de emisiuni cu titlul „Să urce naţiunea spre comunism în zbor”, o antologie a poeziei patriotice româneşti.

1973
• martie - Debutează o noua emisiune de actualităţi şi muzica „Radio-programul dimineţii” – transmisă zilnic de la orele 6.00 la 8.00.
• Se transmit emisiuni speciale dedicate aniversării a 80 de ani de la constituirea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România.
• Martie 12 Este inaugurat postul de radio pentru tineret Programul III.
• Aprilie La 125 de ani de la Revoluţia din 1848 încep 3 noi emisiuni: „1848 şi ideea unităţii naţionale”; „Istorici despre revoluţia de la 1848”; „Azi la Boiereşti”.
• Mai Emisiuni speciale în cinstea aniversării PCR.
• Iunie La împlinirea a un sfert de veac de la naţionalizarea principalelor mijloace de producţie industrială se transmit emisiuni speciale dedicate evenimentului.
• Iunie 16 Recitalul literar-muzical „Să urce naţiunea spre comunism în zbor!”, e închinat împlinirii unui an de la conferinţa Naţională a PCR.
• August Se difuzează emisiuni dedicate zilei de 23 August: „A fi comunist”; „Destinul nostru merge în pas cu ţara”; „Pagini din biografia unui erou”; „Omagiu partidului şi patriei socialiste”; „Istoria confirmă socialismul şi destinul României contemporane”.
• Noiembrie 3-5 Se transmit emisiuni speciale dedicate aniversării a doi ani de la Plenara CC a PCR.
• Decembrie Radiodifuziunea organizează împreună cu Conservatorul Ciprian Porumbescu, concerte educative pentru tineret.
• Sunt difuzate emisiuni speciale cu ocazia aniversării Republicii.
• Se difuzează ciclul de reportaje „Treptele afirmării”.

1974
• ianuarie În programele de Radio apar noi emisiuni muzicale: „Cântecul, tovarăş de luptă”; „Opera românească, cronică a istoriei”; „Opera şi arta melodiei”; „Din discografia lirică a marilor dirijori”; „Antologia muzicii populare”.
• ianuarie 24 Se transmite emisiunea dedicată Unirii Principatelor: „Unirea ne-a fost şi ne este puterea”.
• februarie Pe Programul I, de la orele 20 30 se difuzează emisiunea „Itinerar pe harta ţării”.
• Februarie 15-20 Se lansează noi emisiuni muzicale pe Programul II: „Enciclopedia muzicală” care se constituie ca un mic dicţionar sonor difuzat vinerea.
• „Muzica în lume” îşi propune informarea ascultătorilor asupra vieţii muzicale internaţionale.
• „Disc muzical folcloric”, emisiune difuzată în fiecare marţi.
• Aprilie 7 În cadrul emisiunilor Ora satului se difuzează materiale în sprijinul sătenilor: • „Irigaţiile, la primul punct al agendei”.
• Aprilie 21-27 Se transmit ediţii speciale dedicate zilei de 1 Mai şi a 25 de ani de la înfiinţarea organizaţiei pionierilor.
• Mai 9 Cu ocazia Zilei Partidului se difuzează următoarele programe: „Orizont Antena Tineretului”, emisiune de reportaje, corespondenţă şi însemnări din activitatea tineretului şi „Eroismul în muncă, factor principal al angajării revoluţionare în societatea noastră socialistă”.
• Iunie 11 Aspectele fundamentale ale construcţiei socialiste sunt prezentate ascultătorilor prin emisiunea „Colocvii contemporane”.
• Iunie 17 Prima emisiune „Raliul ideilor”.
• August Apar rubrici speciale în întâmpinarea marilor evenimente ale anului: 23 august 1974 şi 25 noiembrie 1974: „În dezbatere – viitorul naţiunii noastre socialiste” se difuza duminica pe Programul I în cadrul „Orei satului”; „Directivele - însufleţitor program al împlinirii României”, pentru emisiunea „Revista Literară Radio”; „3 decenii de istorie nouă”, în cadrul Universităţii Radio; „August 1944 - august 1974”, în cadrul emisiunii „Radiosimpozion” se discuta despre comunism şi destinul României socialiste.
• Septembrie 1-7 Se transmit noi emisiuni consacrate documentelor Congresului al XI-lea al PCR: „Programul partidului - amplă şi mobilizatoare perspectivă a dezrobirii patriei socialiste”; „Înalta răspundere pentru destinele ţării”; „Literatura în lumina programului Partidului” despre personaje şi cărţi reprezentative inspirate din faptele eroice din prezent.
• Octombrie Se deschid cursurile învăţământului politico-ideologic de masă, cu aceasta ocazie se transmite pe Programul II emisiunea „Radiocabinet de informare şi documentare”.
• Noiembrie 11 Pe Programul I se transmite o nouă emisiune „Opinia publică”, care dezbate dinamica mutaţiilor de ordin social- politic din România.
• Noiembrie 25 Se difuzează în direct ediţii speciale de la Lucrările Congresului al XI-lea al PCR.
• Decembrie Debutează două noi emisiuni politice: „Sub semnul istoricelor hotărâri ale Congresului” şi „Anul 1974 în conştiinţa naţiunii”.
• decembrie 31 „Bilanţ” - retrospectivă a emisiunilor culturale difuzate în 1974; numărul lor este de 3000.


1975
• Ianuarie Pe Programul III, dedicat tineretului, se transmite emisiunea „Trecem pe recepţie” în care specialişti din diverse domenii răspund ascultătorilor.
• Apar noi emisiuni muzical-educative: „Trei decenii de creaţie simfonică românească”, pe Programul II; „Sunet şi răsunet”, pe Programul I, se adresează cântecului revoluţionar; „Permanenţă şi evoluţie culturală în folclorul satelor noastre”; • „Lumea lui Bach”, o introducere pe înţelesul tuturor în prolematica marilor cicluri revoluţionare - se transmitea pe Programul II, în fiecare vineri de la orele 20.30; • „Muzica uşoară şi folclorul”, emisiune ce ilustrează legăturile dintre cele două genuri muzicale.
• Ianuarie A doua "Ediţie Radiofonică Eminescu" însumând 52 de emisiuni.
• Februarie În întâmpinarea alegerilor de la 9 martie se difuzează emisiuni specifice: “Carnet de alegător”; “Realizări edilitare şi gospodăreşti”; “Carnet cotidian”; “Deputata noastră”; “Să treacă în frunte cei mai buni”; “Noi pentru viitor votăm cu ţara”; “Alegerile - expresie a democraţiei socialiste”; “Aleşii noştri, aleşii naţiunii socialiste”.
• Martie Se transmit emisiuni dedicate Zilei Internaţionale a Femeii: „Cadouri pentru …8 martie. Portrete semnate de copii”; „Femeia în lumea contemporană”; „Creaţia lirică feminină a secolului XX”.
• Mai 18 Pe Programul II, de la orele 18.15, „Revista Literara Radio” prezintă emisiunea: „Realităţile dinamice ale ţării - izvor de inspiraţie pentru creaţia scriitorilor”.
• Se transmite emisiunea: „Partidul sacra columnă a libertăţii”.
• Mai La împlinirea a 375 de ani de la Prima unire politică a Ţărilor Române se difuzează emisiuni speciale.
• Iunie Redacţia emisiunilor pentru copii şi tineret recomandă emisiunea „Muncă, izvor de bucurie”, sub genericul „Îndeplinind cerinţele Codului eticii şi echităţii socialiste”.
• Se difuzează emisiunea „Mărturii contemporane, omenie, cinste, răspundere” realizată la atelierele Griviţa Roşie.
• Iulie Se diversifică oferta de emisiuni propagandistice: „Om lângă om, partid, popor” - moment poetic; „Partidul - glasul biruitor al României”; „Colectivul de muncă - forţă şi imbold”; „Oameni şi fapte ale actualităţii noastre socialiste”.
• August În cinstea zilei de 23 August se transmit emisiuni dedicate clasei muncitoare şi producţiei.
• Octombrie Ciclul „Eroi ai unui timp istoric” serial consacrat istoriei UTC şi dedicat Congresului al X-lea al UTC.
• Octombrie Revista literară Radio dezbate tema „Critică literară şi responsabilitatea ei majoră în promovarea creaţiei şi educaţia estetică a maselor”.
• Noiembrie 4 Se transmite emisiunea „Memoria pământului românesc” sub genericul „Glorioasa istorie a patriei în lumina documentelor Congresului al XI-lea al PCR”.

1976
• mai Se difuzează emisiuni consacrate pregătirii Congresului Educaţiei Politice şi Culturii socialiste: “Modul de viaţă – comuniştii”; “Bogat bilanţ al creaţiei literare a ultimilor ani”.
• Iunie 22 „Mărturii contemporane – Anul 2010, reper în activitatea silvicultorilor”.
• Iulie 3 Sâmbătă se transmit în direct ediţii speciale ale emisiunii „Orele muncii” realizate în uzine, pe şantiere, în sate şi în oraşe.
• Iulie 17 Primele transmisii în direct de la Olimpiada de vară din Montreal.
• Iulie 19 De luni până vineri, pe Programul I între orele 9.00-10. 00, se difuza emisiunea „Răspundem ascultătorilor”.
• August 1 Pe Programul II se difuza de trei ori pe săptămână emisiunea „Universitatea Radio”.
• August 16 Prima ediţie a „Orei de consultaţie medicală”. Realizată ca un cabinet medical, emisiunea răspundea problemelor medicale ridicate de ascultători.
• Septembrie A VII-a ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu este în 11 – 20 în direct la Radio
• Octombrie Se difuza emisiunea „Amfiteatru politico-ideologic”.
• Octombrie 11 Pe Programul I, se transmiteau de luni până vineri sub genericul „Coordonate economice” emisiunile: „Ritm, calitate-eficienţă”, „Dialog”, „Panoramic”, „Tehnica şi organizarea în arhitectură”, „Tribuna economistului”.
• Noiembrie 1 Pe Programul II începe emisiunea „Gazeta muzicală radio”, un colocviu săptămânal pe teme muzicale.
• Decembrie 30 Bilanţul anului 1976 şi perspectiva noului an sunt prezentate în cadrul emisiunii maraton „Un an într-o zi”.

1977
• ianuarie Începe transmisiunea spectacolelor Festivalul Naţional al Educaţiei şi Culturii Socialiste – „Cântarea României”.
• Debutează un nou ciclu de emisiuni dedicat partidului: „Antologie lirică - Partidului inima şi versul”.
• ianuarie 14 Pe programul II - emisiunea „Matineu teatral” dedicată lui Mihai Eminescu.
• Ianuarie 24 Istoricul Dan Berindei realizează emisiunea „24 ianuarie 1859 în conştiinţa poporului român”.
• Ediţie radiofonică: „Literatură - mijloc de afirmare a voinţei de neatârnare a poporului român”.
• Ianuarie 26 Programul III transmite spectacolul de poezie şi cântece patriotice „Trăim în miezul unui ev” aprins în cinstea zilei de naştere a lui Nicolae Ceauşescu.
• Februarie 15 Se difuzează emisiunea „Memoria pământului românesc” pentru amintirea eroicelor lupte din ianuarie - februarie 1933 conduse de PCR.
• Martie Ziua Internaţională a Femeii: emisiuni tematice: „Studioul de poezie – inscripţie de femeie”; „Radiomagazinul femeilor, preţuire, încredere, înalta răspundere”.
• iunie 12-19 Transmisiuni directe de la Festivalul European al Prieteniei ce se desfăşura la Bucureşti.

1978
• ianuarie Noi emisiuni dedicate lui Nicolae Ceauşescu: „Omagiu fierbinte conducătorului partidului şi statului nostru la cea de-a 60-a aniversare”, în “Revista literară Radio”.
• Se difuza zilnic emisiunea „Partidul, Ceauşescu, România”.
• Ianuarie 24 Ediţie specială a emisiunii „Mioriţa” intitulată „Partidul ca o lumină de înţelepciune plină”.
• Ianuarie 26 De la orele 21 s-a difuzat pe Programul II „Seara festivă dedicată lui Nicolae Ceauşescu”.
• Februarie 2 Transmisiuni directe de la Festivalul Joseph Haydn - concertul Orchestrei Simfonice Radio.
• Aprilie La solicitarea ascultătorilor sunt incluse în program cursuri de limbi străine prin Radio. Se difuzează pe Programul II între orele 19.35 – 19.50 după programul : marţi - spaniolă; miercuri - rusă; joi - germană; vineri - franceză; sâmbătă - engleză.
• Iunie 17 În fiecare sâmbătă între 9.00 şi 10.00, pe Programul I reprezentanţii autorităţilor în direct cu ascultătorii prin intermediul emisiunii „Audienţa Radio”.
• August Ediţii speciale în cinstea zilei de 23 August: „Pământ al unităţii şi frăţiei”; „Propunem, decidem, înfăptuim”; „Judeţele ţării pe traiectoria dezvoltării multilaterale”; „August anotimp al libertăţii”; „Programul partidului - programul poporului”; „Partidul - exponent al intereselor fundamentale ale naţiunii române”.
• Octombrie La 60 de ani de la aniversarea Marii Uniri se transmit emisiuni speciale: „Actul Unirii din 1918 în documente din biblioteci străine”; „E scris pe tricolor Unire”, emisiune triplex Bucureşti-Cluj-Iaşi.
• Decembrie 1 Se transmite emisiunea omagială 1918 – 1978. „România socialistă înfăptuirea idealurilor de dreptate socială şi naţională”.
• Decembrie 26 Emisiunea „Memoria pământului românesc” cu tema „1978 an de înfăptuiri istorice” este dedicată zilei de 30 decembrie.
• Decembrie 30 Transmisiuni multiple sub genericul: „30 decembrie – zi aniversară, zi de construcţie socialistă”.
• Studiourile teritoriale îşi înnoiesc programele:
• Studioul Cluj transmite noi emisiuni: „Curierul de luni” şi „Radiomagazinul de sâmbătă”.
• Studioul Craiova: orele de program sporesc cu 30 de minute; primul duplex radiofonic între studiourile regionale Craiova şi Timişoara.
• Apar noi emisiuni: „Colocviul realităţii”; „Imn de muncă, flori de cânt” emisiune dedicată Festivalului „Cântarea României”; „Şcoala - amfiteatru al muncii”.
• Studioul Iaşi: Emisiunea săptămânală „Tribuna experienţei înaintate” se prezintă diverse iniţiative pentru promovarea noului în producţie. Debutează „Codul etic în viaţa noastră” (ciclu de dezbateri şi anchete).

1979
• ianuarie 19 În cadrul emisiunii „Tribuna Radio – 1979 - o noua treaptă în dezvoltarea multilaterală a patriei” se dezbate tema: „Forţa de muncă folosită raţional şi eficient în interiorul dezvoltării susţinute a economiei - democraţia muncitorească în acţiune”.
• Ianuarie 21 Se transmit noi emisiuni din ciclul „Revista Literară Radio”: „Idealul unităţii naţionale reflectat în spiritualitatea românească” şi „Răspunderea activă faţă de societate, implicarea directă în actualitate imperative ale muncii creatorului de artă”.
• 25 ianuarie Pe Programul II emisiunea “Incursiuni în realităţile lumii contemporane” tratează următoarele subiecte: “Umanismul politicii noastre externe”; “Cultura în umanizarea relaţiilor internaţionale”; “Faţa invizibilă a lumii”; “Adâncirea contradicţiilor in viaţa internaţională actuală”.
• februarie 28 Emisiunea „Radiomagazin” are ca temă: „Profundele transformări revoluţionare în agricultura românească - 30 de ani de la începerea cooperativizării agriculturii”.
• Martie La aniversarea a 50 de ani de la prima emisiune de Teatru Radiofonic se subliniază rolul PCR pentru educare socialistă a maselor şi de îmbogăţire a tezaurului inestimabil de valori transmis sub emblema Teatru Românesc.
• 5 martie Pe Programul II se transmite emisiunea „6 martie 1945 – 6 martie 1979” cu tema: „Poporul, făuritorul propriei sale istorii”.
• Aprilie 24 Emisiunea „Mărturii contemporane” prezintă modalităţile de extindere ale lucrului simultan la mai multe maşini.
• iunie Pe Programul I se transmite emisiunea „Radioprogramul satelor” care prezintă viaţa rurală românească ,,la 35 de ani de la eliberarea satelor”. Programul mai cuprinde şi reportaje despre activitatea consiliilor unice agro-industriale, investiţiile în agricultura şi căminul cultural sătesc.
• iunie 15 În cadrul emisiunii „Coordonate economice” se dezbate subiectul: Productivitatea muncii, indicator al eficienţei creşte spiritul gospodăresc.
• Iunie 27 Emisiunea „Pagini din lupta împotriva fascismului” prezintă momentele premergătoare insurecţiei naţionale armate antifasciste şi antiimperialiste de la 23 August 1944.
• Iunie „Reflexele timpului”, o emisiune despre oameni şi faptele actualităţii socialiste.
• Iulie Pe programul II se transmite emisiunea „Coordonatele viitorului nostru” având ca temă al XII-lea Congres al PCR.
• August Sub genericul „23 august 1944 - 23 august 1979” se transmite emisiunea „Civilizaţia socialistă de la concept la fapt concret”.
• August 21 Se transmite emisiunea „23 august 1979 - 23 august 1979” cu titlul: „România socialistă – stat al oamenilor muncii, independent, suveran”.
• August 22 Opera teoretică, gândirea social-politică a preşedintelui Nicolae Ceauşescu sunt prezentate în emisiunea „Demiurg al României contemporane”
• August 23 Pe Programul II emisiunea „Emblemele evului socialist” prezintă tema: „Inscripţii la chipul de mâine al patriei, strălucit pergament în Directivele congresului al XII-lea al PCR”.
• Septembrie Documentele Congresului al XII-lea sunt dezbătute în diverse emisiuni: „Orele serii”, „Student club”, „Clubul pasionaţilor”, „Azi în România”.
• Septembrie 20 Transmisiuni directe de la Festivalul Internaţional George Enescu – ediţia a VIII-a.
• Octombrie Se transmit emisiunile: „Partidul Comunist Român - inima şi conştiinţa naţiunii noastre socialiste la înălţimea misiunii istorice”; „Partidul Comunist Român - centrul vital al naţiunii noastre socialiste”; „Imperativul istoric al dezarmării, păcii şi colaborării internaţionale”.
• Noiembrie Emisiunea „Semnături în contemporaneitate” îndeamnă la realegerea în funcţia de secretar general a tovarăşului Nicolae Ceauşescu.
• Noiembrie 19 Toate cele trei Programe Radio transmit in direct lucrările Congresului al XII-lea al PCR orele (9.00- 15.00).
• Noiembrie 21 Ediţie specială a emisiunii „Partidul - fierbinte omagiu tineresc”.
• Decembrie Se difuzează emisiunea: „Mobilizare exemplară - efort maxim pentru înfăptuirea Hotărârilor Congresului al XII-lea”.

Istoric 24 Iunie 2010, 12:23

Anii 80

Anii 80
Istoric 24 Iunie 2010, 12:21

Anii 60

Anii 60
Istoric 24 Iunie 2010, 12:18

Anii 50

Anii 50
Istoric 24 Iunie 2010, 12:17

Anii 40

Anii 40
Istoric 24 Iunie 2010, 12:14

Anii 30

Anii 30
Istoric 24 Iunie 2010, 12:11

Anii 20

Anii 20
Istoric 23 Iunie 2010, 16:10

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

www.radioromania.ro

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii

Clipuri în care anumite persoane cu reputaţie la nivel naţional girează aceste "programe de investiţii" sunt publicate adesea...

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii
SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

Individul a fost internat într-o unitate medicală.

SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini
Se lansează abonamentele pentru concertele începutului de an la Sala Radio

Se lansează abonamentele pentru concertele începutului de an la Sala Radio

Pe lângă concertele simfonice şi camerale propuse de Orchestra Naţională Radio şi Orchestra de Cameră Radio, spectatorii se...

Se lansează abonamentele pentru concertele începutului de an la Sala Radio
SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

Delegația română a fost întâmpinată de directorul Memorialului, generalul Trevor J. Bredenkamp.

SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

Preţul aurului, la maxime istorice

În România, gramul de aur s-a scumpit cu aproape 7 lei,...

Preţul aurului, la maxime istorice

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracţională...

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

PRAHOVA: Copil rănit grav de explozia unei petarde

Minorului i-au fost amputate două degete.

PRAHOVA: Copil rănit grav de explozia unei petarde

IGPF: Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei

Cele mai mari valori de trafic au fost înregistrate pe...

IGPF: Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei

Premieră a Teatrului Național Radiofonic: Lecția de zbor, portretul unui Icar modern

În România interbelică, un om învață să zboare, ajunge pilot...

Premieră a Teatrului Național Radiofonic: Lecția de zbor, portretul unui Icar modern

Ziua Națională, marcată printr-o ședință solemnă a Parlamentului | VIDEO

S-au împlinit 105 ani de la Marea Unire.

Ziua Națională, marcată printr-o ședință solemnă a Parlamentului | VIDEO

PSD, PNL și AUR, pe primele locuri în intențiile de vot

Două treimi dintre respondenți consideră greșită direcţia în...

PSD, PNL și AUR, pe primele locuri în intențiile de vot

Un „Crăciun Regal”, la Ateneul Român

Alături de Camerata Regală, pe scenă se vor afla dirijorul...

Un „Crăciun Regal”, la Ateneul Român