Anii 60

24 Iunie 2010, 12:21

1960
• martie - Se lansează emisiunea dedicată Jocurilor Olimpice de la Roma "Anul Olimpic 1960"
• aprilie - La aniversarea a 90 de ani de la naşterea lui I.V. Lenin se difuzează emisiuni speciale:
• 20 aprilie - Montajul literar-muzical "Lenin a trăit, Lenin trăieşte, Lenin va trăi", programul II, ora 14.30
• 21 aprilie - În emisiunea "Tinereţea ne e dragă", s-au difuzat rubricile "Lenin, învăţătorul nostru drag - cuvântul unor tineri" şi "Eram tânăr ca şi voi când l-am văzut şi cunoscut pe Lenin - de vorbă cu un veteran al mişcării muncitoreşti", Programul I, ora 17.30.
• mai - Cu prilejul împlinirii a cinci ani de la moartea lui George Enescu s-au difuzat emisiuni muzicale sau montaje literar-muzicale
• 6 mai - "Oamenii şi plaiurile patriei în opera lui George Enescu", Programul II, ora 19.50.
• 26 mai - "În întâmpinarea celui de-al III-lea Congres al P.M.R. - Ampla şi entuziasta dezbatere a Proiectului de Directive" în noi emisiuni: "Oameni ai zilelor noastre", "În fruntea întrecerii", "Realizări cu care ne mândrim", "Spre noi victorii".
• iunie - Emisiuni de celebrare a 150 de ani de la naşterea compozitorului Robert Schumann.
• 23 august - Transmisia din Piaţa Stalin a paradei militare şi demonstraţiei oamenilor muncii cu prilejul zilei de 23 August a început la ora 8.00 a.m şi s-a încheiat la ora 14.00 p.m.
• 27 august - Începe săptămâna muzicii din R.D. Vietman realizată cu prilejul celei de-a 15-cea aniversări a proclamării republicii.
• 30 august - Cântecul săptămânii: "Azi cântă marile furnale".
• 6 septembrie - Cântecul săptămânii : "Hai suveica".
• 27 octombrie - Scriitorul Mihail Sadoveanu este aniversat la radio cu ocazia împlinirii a 80 de ani
• 28 noiembrie - "140 de ani de la naşterea lui Friedrich Engels" de S. Emil, programul II, ora 18.05.

1961
• septembrie - Se transmit concerte de la a II-a ediţie a Concursului si a Festivalului Internaţional "George Enescu".
• octombrie - Emisiuni dedicate celui de-al XXII-lea Congres al PCUS.
• 12 noiembrie - Pe Programul I începe difuzarea unui ciclu de emisiuni pentru iniţiere muzicală prin intermediului Radioului.
• 13 noiembrie - Se difuzează zilnic pe Programul II emisiunea "Actualitatea Radio" care va oglindi aspecte variate ale vieţii politice, economice şi social-culturale din ţară.
• 22 noiembrie - Debutează o nouă emisiune pe teme muzicale "Poşta muzicală radio".
• decembrie - Cele mai cunoscute lucrări clasice sovietice şi româneşti sunt difuzate bilunar prin seria "Seara de balet" pe un montaj muzical - literar.

1962
• martie - Se difuzează emisiuni pe tema "Dezarmarea o necesitate vitală pentru omenire".
• aprilie - Începe emisiunea "Din viaţa oraşelor şi regiunilor patriei ".
• mai - La încheierea colectivizării se transmit emisiuni muzicale de trei ori pe săptămână.
• iunie - Se organizează concursul pentru corespondenţii voluntari "Pentru cea mai bună corespondenţă !"
• 24 iunie - Apare în programul de Radio emisiunea "Gimnastică de înviorare la domiciliu".
• 15 noiembrie - Debutează lecţiile de limbă rusă, engleză şi franceză. Emisiunile pentru învăţarea limbii ruse şi franceze se adresau începătorilor cât şi celor avansaţi în timp ce lecţiile de engleză erau numai pentru începători.
• 6 decembrie - Tudor Vianu deschide seria emisiunilor "Ce ştim despre cărţi ".
• 19 decembrie - Programul II apare o noua emisiune "Almanah literar". Emisiunea cuprinde informaţii cu caracter literar, însemnări despre cărţi şi scriitori.

1963
• 8 ianuarie - Debutează emisiunea "Universitatea tehnică Radio", se difuza de trei ori pe săptămână pe programul I la ora 18:00.
• 5 mai - Începe să emită Programul III de Radio pe unde ultrascurte.
• 6 mai - Actualitatea sportivă se transmite în fiecare marţi la ora 18:15.
• august - În cinstea zilei de 23 august se difuzează emisiuni pentru copii în care se descrie "viaţa fericită a tinerei generaţii, dragostea ei ne-ţărmuită faţă de patrie şi elanul cu care se pregăteşte spre a participa la măreaţa opera de făurire a societăţii socialiste în patria noastră.
• 10 august - Prima emisiune din ciclul "Albumul vocilor celebre" prin care cele mai cunoscute voci ale artei lirice pot fi cunoscute de către ascultători.

1964
• 10 ianuarie - În fiecare vineri de la orele 21.00 se transmite emisiunea "Momente din istoria literaturii române" realizată de Mihai Pop, în colaborare cu cercetători literari.
• 14 ianuarie - Ediţia radiofonică a poeziei eminesciene în mai multe episoade este realizată de Tudor Vianu, Valeriu Rapeanu, Demostene Botez şi Perpessicius.
• iunie - Este iniţiat cu ciclu de lieduri prezentat în montaj muzical-literar.
În cadrul manifestărilor pentru comemorarea lui Eminescu apar mai multe emisiuni : "Prietena noastră cartea" sau "Zilele Eminescu".
• iunie - Prima "ediţie Radiofonică Eminescu" cuprinzând 20 de emisiuni.
• 1 mai - Sunt transmise în direct manifestările oamenilor muncii din Bucureşti.
• 23 august - Parada militară şi demonstraţia de 23 august se transmit în direct.
• 10 octombrie - Începe cea de-a XVIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Tokyo. Radiojurnalele de după-amiază transmit informaţii despre manifestările sportive iar programul I transmite la orele 17:30 şi 21:30 emisiunea "Olimpiada Tokyo 1964".
• 28 octombrie - Debutează emisiunea "Jurnalul satelor" care prezintă aspecte ale pregătirii învăţământului agrozootehnic de masă.
• 20 noiembrie - Pe programul II se transmite un nou ciclu de emisiuni "Pagini din istoria muzicii româneşti".

1965
• iunie - Realităţile societăţii româneşti sunt prezentate sub forma unor reportaje radiofonice. Prima emisiune cuprinde pagini de Geo Bogza în lectura autorului.
• iunie - Cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la moartea lui Vasile Alecsandri este iniţiat un ciclu de emisiuni care prezintă opera marelui poet.
• septembrie - Se transmit emisiuni prin care erau mediatizate Directivele Congresului al IX-lea "Programul împlinirii multilaterale a României Socialiste". Relatări privind lucrările Congresului vor fi difuzate în radiojurnale, buletine de ştiri, radio-gazete şi emisiuni speciale.
• octombrie - Debutează noi emisiuni pe teme variate.
- literare: Teatru scurt, Moment poetic, Scena şi ecranul.
- muzicale: Antologia discului, Avancronica muzicii la radio, Matineu de operă, Întalnire cu prietenii operetei.
- emisiuni de tineret şi copii: Gaudeamus, Călătorie prin istoria civilizaţiei, Întâmplările neobişnuite ale lui Gruia Grozovanu, Inelus Invartecus.
- Pe Programul I în fiecare zi de luni începe o nouă emisiune sportivă "Postscriptum…sportiv" iar miercuri se transmite "Obiectiv Mexic - 1968".
• 18 octombrie - Se difuzează emisiunea "În jurul globului" în care se dezbat diverse teme de politica internaţională.
• 25 octombrie - Prima emisiune " Amfiteatru literar".
• 31 octombrie - Pe Programul II, duminică seară, se transmitea emisiunea "Amintirile caselor" ce se dorea o călătorie în timp şi spaţiu în cultura românească.
• noiembrie - Debutează două noi emisiuni : " Teatru pe glob" şi "Jurnale celebre".
• decembrie- Debutează emisiunea "Memoria pământului românesc"
• decembrie - Cu prilejul comemorării a 174 de ani de la moartea lui Mozart se transmite un ciclu de 7 concerte pentru vioară şi orchestră sub bagheta lui Yehudi Menuhin.
• Se difuzează o suită de emisiuni care prezintă realizările româneşti cu ocazia aniversării zilei de 30 decembrie.

1966
• 8 ianuarie - Pe Programul II începe difuzarea unei noi ediţii radiofonice dedicate scriitorului Mihail Sadoveanu.
• 11 ianuarie - Începe o nouă emisiune pentru tineret "Oda vitejilor" care îşi propune "să redea tinerilor ascultători pagini de neuitat din cartea de aur a patriei."
• 4 februarie - Se difuzează o noua emisiune "Orizont românesc" cu tema constructorii noilor cartiere.
• Martie - Cu prilejul zilei de 8 martie se difuzează o serie de emisiuni dedicate femeilor.
• Începe un nou ciclu de emisiuni dedicate celor preocupaţi de sporirea productivităţii muncii în lumina documentelor celui de-al IX-lea Congres al PCR.
• 30 martie - Pe Programul II se difuzează o lectură inedită din jurnalul lui Ion Marin Sadoveanu, prezentată de Valeriu Rapeanu.
• 9 aprilie - Este inaugurată o noua emisiune de cultură "Revista literară radio" (Revista vorbită). Cuvântul introductiv este ţinut de Tudor Arghezi.
• Mai - Se difuzează cicluri de emisiuni consacrate celei de-a 45-a aniversari a PCR.
• Septembrie - Se transmit emisiuni consacrate centenarului lui George Coşbuc.
• Pe Programul I începe emisiunea "Radiosimpozion" în care se dezbat probleme legate de înfăptuirea cincinalului.
• 5 octombrie - Se reia ciclul de emisiuni muzicale "Figuri şi momente din istoria muzicii româneşti". Primele transmisii sunt dedicate creaţiei enesciene.
• 19 decembrie - La aniversarea a 150 de ani de teatru cult în limba română se difuzează săptămâna teatrului românesc.

1967
• ianuarie - Începe un nou ciclu de emisiuni dedicat creaţiei shakespeariene care se transmite în următoarele 4 luni.
• martie - Pe Programul I "Răspunderea personală", emisiune-anchetă, se difuza de trei ori pe săptămână de la ora 18.05.
• aprilie - Se transmite emisiunea "Estrada artistului amator", care va oglindi activitatea desfăşurată de interpreţi si formaţii artistice.
• Debutează emisiunea "Orizont ştiinţific" ce tratează probleme privind orientarea cercetării ştiinţifice pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale.
• 17 aprilie - Redacţia emisiunilor pentru tineret lansează emisiunea "Antena tineretului" care se va difuza de luni până vineri.
• 30 aprilie - La 5 ani de la încheierea colectivizării, se transmit discursurile preşedinţilor de cooperative agricole de producţie despre realizări şi perspective.
• 2 mai - Cu ocazia Zilei Tineretului din România se difuzează emisiuni realizate de către tineri.
• 4 iunie - Este sărbătorită în premieră Ziua Pionierilor iar cu această ocazie emisiunea "Tot înainte " are o ediţie specială.
• iulie - Postul "Radio Vacanţa" începe să emită, zilnic intre orele 9-14 şi 17-18.
• noiembrie - Debutează o nouă emisiune-concurs pentru tineret "Expediţie pionierească". Întrecerea are loc între unităţile de pionieri din mai multe oraşe şi se desfăşoară pe etape eliminatorii.
• noiembrie - În fiecare sâmbătă pe Programul II se transmite o noua emisiune muzicală pentru cei mici : "DO-RE-MI".
• 14 noiembrie Istoria literaturii romane este prezentată într-o nouă emisiune de cultură: "Amfiteatru literar". Difuzată pe Programul II de la ora 18.10.
• decembrie - Se transmit ediţii speciale dedicate aniversării a 20 de ani de la Proclamarea Republicii.
• 4 decembrie - Se înfiinţează Studioul de poezie al Radiodifuziunii, organizator de spectacole cu public din lirica românească şi universală, "primul teatru de poezie din ţara noastră"

1968
• martie - Se transmite Festivalul de muzică uşoară "Cerbul de Aur".
• 2 mai - Televiziunea începe să emită pe două programe.
• 3 mai - Pe Programul II debutează emisiunea săptămânală "Muzicienii români de azi despre muzicieni români de ieri".
• 7 iunie - Studioul de Radio Cluj organizează spectacolul experimental deschis publicului "Acusticon Studio".
• Octombrie - Începe un nou ciclu de emisiuni săptămânale "Lexiconul muzical al interpreţilor români", produse de muzicologul Viorel Cosma.
• 21 octombrie - Se transmite în fiecare luni, emisiunea "Muzica corală pe discuri" din necesitatea de a face cunoscută muzica corală românească.
• 9 decembrie - Prima ediţie a emisiunii "Cenaclul literar" care se va ocupa de creaţia literară a lui G. Călinescu se difuzează pe Programul I la ora 20.05.
• decembrie - Debutează trei noi emisiuni : "Ateneu", concepută ca o revistă în patru pagini corespunzând celor patru puncte cardinale ale ţării. Barutiu Arghezi spunea despre această emisiune că "aduce pentru auditori miresme, cântece şi stihuri din frumoasa şi diversa ştiinţă a poporului nostru", "Meridiane" o revistă de cultură universală şi "Radio-Enciclopedia pentru tineret".
• 28 decembrie - Radioul public raportează 60 000 de minute anual dedicate celor 3150 emisiuni culturale

1969
• ianuarie - Cele mai cunoscute nume ale culturii muzicale româneşti sunt prezentate în cadrul noii emisiuni : "Lexiconul compozitorilor români".
• 3 februarie - Debutează "Ora specialistului", emisiune dedicată prezentării celor mai recente cuceriri ale ştiinţei româneşti.
• 19 mai - Pe Programul I se transmite emisiunea "Compozitorul săptămânii".
• Se reia difuzarea cunoscutei emisiuni "Universitatea Radio" pe Programul I de la ora 18.10.
• 27 mai - Începe emisiunea de literatură română şi universală "Saeculum".

Istoric 24 Iunie 2010, 12:23

Anii 80

Anii 80
Istoric 24 Iunie 2010, 12:22

Anii 70

Anii 70
Istoric 24 Iunie 2010, 12:18

Anii 50

Anii 50
Istoric 24 Iunie 2010, 12:17

Anii 40

Anii 40
Istoric 24 Iunie 2010, 12:14

Anii 30

Anii 30
Istoric 24 Iunie 2010, 12:11

Anii 20

Anii 20
Istoric 23 Iunie 2010, 16:10

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

Istoric - Societatea Română de Radiodifuziune

www.radioromania.ro

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii

Clipuri în care anumite persoane cu reputaţie la nivel naţional girează aceste "programe de investiţii" sunt publicate adesea...

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii
SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

Individul a fost internat într-o unitate medicală.

SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini
Se lansează abonamentele și biletele pentru concertele începutului de an la Sala Radio

Se lansează abonamentele și biletele pentru concertele începutului de an la Sala Radio

Pe lângă concertele simfonice şi camerale propuse de Orchestra Naţională Radio şi Orchestra de Cameră Radio, spectatorii se...

Se lansează abonamentele și biletele pentru concertele începutului de an la Sala Radio
SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

Delegația română a fost întâmpinată de directorul Memorialului, generalul Trevor J. Bredenkamp.

SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

Preţul aurului, la maxime istorice

În România, gramul de aur s-a scumpit cu aproape 7 lei,...

Preţul aurului, la maxime istorice

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracţională...

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

PRAHOVA: Copil rănit grav de explozia unei petarde

Minorului i-au fost amputate două degete.

PRAHOVA: Copil rănit grav de explozia unei petarde

IGPF: Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei

Cele mai mari valori de trafic au fost înregistrate pe...

IGPF: Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei

Premieră a Teatrului Național Radiofonic: Lecția de zbor, portretul unui Icar modern

În România interbelică, un om învață să zboare, ajunge pilot...

Premieră a Teatrului Național Radiofonic: Lecția de zbor, portretul unui Icar modern

Ziua Națională, marcată printr-o ședință solemnă a Parlamentului | VIDEO

S-au împlinit 105 ani de la Marea Unire.

Ziua Națională, marcată printr-o ședință solemnă a Parlamentului | VIDEO

PSD, PNL și AUR, pe primele locuri în intențiile de vot

Două treimi dintre respondenți consideră greșită direcţia în...

PSD, PNL și AUR, pe primele locuri în intențiile de vot

Nou val de concedieri la Spotify

Compana vrea să își reducă din costuri și invocă provocările...

Nou val de concedieri la Spotify