Informare privind protecţia datelor personale

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Societatea Română de Radiodifuziune are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este realizarea emisiunilor radio (raspunsurile ascultătorilor la concursuri, studii de audienţă, focus grupuri)

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: ascultători, abonaţi, vizitatori.

Daca doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Societatea Română de Radiodifuziune, ne puteţi comunica acest lucru pe e-mail.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Societatea Română de Radiodifuziune - Relaţii cu publicul. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. ”

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.Adaugat: 25 Iunie 2010
Actualizat: 12 Iunie 2012