Concurs extern de angajare - 1 post economist la Serviciul Onorarii Salarii

 

A N U N Ţ  

        

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea unui (1) post de economist  la Direcţia Economică – Serviciul Onorarii Salarii, în data de 17.12.2014, ora 13,00.

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii superioare economice

Alte condiţii :

folosirea intensivă a instrumentelor Microsoft Office: Word; Excel; etc.

 

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului.

 

Bibliografie:

conform Anexei

 

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele :

fişa de înscriere; diploma de studii (copie şi original); memoriu de activitate (6 exemplare); curriculum vitae (6 exemplare); adeverinţă medicală; certificat de cazier judiciar; Studiul cu tema: “Drepturile  salariale în SRR şi contribuţiile sociale obligatorii conform reglementărilor legale în vigoare. “ (6 exemplare)          

 

Concursul va consta din:

       -    Susţinerea studiului depus la înscriere;

Interviu cu comisia de examinare.

 

Înscrierile se primesc la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Servicii Centralizate - Serviciul  Resurse Umane până la data 16.12.2014, ora 13:00. Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.11.12 , pe site-ul www.radioromania.roşi la avizier în strada Temişana.

 

 Şef Serviciu Resurse Umane

 Manuela Dumitrescu

 

Anexă

   

                           la concursul  extern de  angajare pentru ocuparea unui (1) post

de economist la Direcţia Economică - Serviciul

Onorarii Salarii  din data de 17.12.2014

                           

 

Legea nr. 41/1994, republicată- privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune;

 

Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii Române de Radiodifuziune;

 

Legea  nr. 53/2003- Codul Muncii, modificat şi completat;

 

Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare, modificate şi completate;

 

O.U. G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

 

Normă din 27/01/2006 de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

 

Ordinul M.F. nr.1977/12.2013/M.M.F.P.S. nr.2757/12.2013/M.S. nr.1580/12.2013 privind modificarea Ordinul M.F. nr.1045/072012/M.M.F.P.S. nr.2084/08.2012/M.S nr.793/08.2012   pentru aprobarea modelului, conţinutului modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” ;

             

 

 

 Adaugat: 2 Decembrie 2014
Actualizat: 2 Decembrie 2014