Concurs angajare- 1 post realizator la Postul Antena Satelor

A N U N Ţ

 

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs de angajare pentru ocuparea unui (1) post de realizator la Direcţia Programe – Postul Antena Satelor în ziua de 19.06.2014, ora 12,00.

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii superioare de jurnalism; Alte condiţii: experienţă minimă în specialitate – 8 ani experienţă jurnalistică.

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului.

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele:

fişa de înscriere; diploma de studii (copie şi original); carnet de muncă, pentru candidaţii din afara SRR (copie şi original); memoriu de activitate (6 exemplare); curriculum vitae (6 exemplare); adeverinţă medicală/fişa de aptitudine; certificat de cazier judiciar; Studiul cu tema : Emisiunea tip matinal în grila Antena Satelor – concepţie, mecanică de program, execuţie„.(6 exemplare)

 

Concursul va consta din:

Probe eliminatorii: Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată; Probă de limba română; Probă de radiogenie; Probă de limbă engleză (nivel intermediar – B1).

Susţinerea probelor eliminatorii pe data de 16.06.2014, ora 09,30.

(Numai  concurenţii care sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii vor susţine studiul şi interviul în faţa comisiei de concurs).

Susţinerea studiului depus la înscriere; Interviu cu comisia de examinare.    

 

Înscrierile se primesc la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Servicii Centralizate – Serviciul Resurse Umane până la data  13.06.2014,  ora 13,00. Informaţii suplimentare la telefon 021.303.1112.

 

Şef Serviciu Resurse Umane

Manuela DumitrescuAdaugat: 29 Mai 2014
Actualizat: 29 Mai 2014