Anunt concurs extern de angajare - Directia Tehnica

ANUNŢ

                             

 

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea unui (1) post de consilier în management la Direcţia Tehnică, în ziua de 20.01.2017, ora 11,00.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

- experienţă în derularea de proiecte în domeniul radiocomunicaţiilor.

                                             

Studii superioare de lungă durată cu diplomă – inginerie electronică. Alte condiţii: - minim 5 ani experienţă în management în domeniul tehnic

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului.

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele :

fişa de înscriere; diploma de studii (copie şi original); carnet de muncă/adeverinţă vechime, pentru candidaţii din afara SRR (copie şi original);; memoriu de activitate (în 6 exemplare); curriculum vitae (în 6 exemplare); adeverinţă medicală; certificat de cazier judiciar. Studiul cu tema: „ Importanţa instrumentelor de control managerial în îndeplinirea obiectivelor”. (în 6 exemplare)

 

Concursul va consta din:

-   Susţinerea studiului depus la înscriere;

-   Interviu cu comisia de examinare.

 

 

Înscrierile se primesc la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Servicii Centralizate - Serviciul  Resurse Umane până la data 19.01.2017, ora 13:00.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.11.12, pe site-ul www.radioromania.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

 

Manuela Dumitrescu

Şef Serviciu Resurse UmaneAdaugat: 4 Ianuarie 2017
Actualizat: 4 Ianuarie 2017