Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Anul 2016

15 Ianuarie 2016, 12:04

Ianuarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.01 din 07.01.2016 - Avizare DCA aprobare Comisii selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.02 din 07.01.2016 - Avizare DCA aprobare cerinte specifice intocmire proiecte selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.03 din 07.01.2016 - Avizare DCA aprobare grile evaluare proiecte selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.04 din 13.01.2016 - Avizare HCA aprobare Plan de Investitii

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.05 din 13.01.2016 - Avizare DCA aprobare incheiere contract SRR_NRK

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.06 din 13.01.2016 - Avizare DCA aprobare incheiere contract SRR_Pajura Alba SRL

Februarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.07 din 11.02.2016 - Avizare HCA aprobare emisie program minoritati la STR Cluj

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.08 din 11.02.2016 - Avizare DCA incheiere contract SRR- Symphony Orchestra Leipzig

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.09 din 11.02.2016 - Avizare Situatii implementare contraol intern managerial 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.10 din 11.02.2016 - Avizare Obiective specifice 2016

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.11 din 18.02.2016 - Avizare HCA incheiere contract SRR-SC Romexpo

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.12 din 18.02.2016 - Avizare modificare Cod de Conduita etica in SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.13 din 18.02.2016 - Avizare Plan formare profesionala personal SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.14 din 18.02.2016 - Avizare modificare Regulament de acces in SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.15 din 18.02.2016 - Avizare HCA aprobare obtinere licente emisie posturi SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.16 din 29.02.2016 - Avizare HCA achizitie Uplink transmitter

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.17 din 29.02.2016 - Avizare modificare Instructiuni BVC

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.18 din 29.02.2016 - Avizare DCA contract SRR-ORF radio Symphonie Orchestra

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.19 din 29.02.2016 - Avizare HCA modificare Plan de investitii

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.20 din 29.02.2016 - Avizare HCA achizitie instrumente muzicale

Martie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.21 din 08.03.2016 - Avizare HCA aprobare Raport anual SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.22 din 13.03.2016 - Avizare HCA modificare Plan Investitii

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.23 din 13.03.2016 - Avizare HCA incheiere act aditional subsecvent 2 Acord cu SNR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.24 din 13.03.2016 - Avizare HCA achizitie combustibili auto

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.25 din 13.03.2016 - Avizare HCA achizitie autoturisme

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.26 din 13.03.2016 - Avizare HCA renuntare taxa timbru si apel declarat proces SRR cu Clir Media

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.27 din 24.03.2016 - Avizare modificare Metodologie incheiere contracte drept de autor

Aprilie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.28 din 01.04.2016 - Avizare modificare metodologie contracte prest. servicii

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.29 din 05.04.2016 - Avizare Instructiuni si Norma pentru deplasari in strainatate

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.30 din 05.04.2016 - Avizare HCA achizitie servicii dezvoltare software pentru portal Radio Romani

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.31 din 05.04.2016 - Avizare HCA Acord SRR Maison de la Radio et la Television

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.32 din 14.04.2016 - Avizare HCA initiere achizitie servicii de gestionare spatiu publicitar SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.33 din 14.04.2016 - Avizare HCA aprobare precizari aplicare HG 977_2003 privind taxa radio

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.34 din 14.04.2016 - Avizare HCA aprobare situatii finanaciare ale SRR 2015

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.35 din 14.04.2016 - Avizare HCA mandatare PDG reprezentare SRR in relatiile cu alte org. internationale

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.36 din 14.04.2016 - Avizare HCA incheiere Memorandum SRR-Admin. de Stat pt. Presa Publicatii Radio Film R.P.Chineza

Mai

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.38 din 11.05.2016 - Avizare modificari Instructiuni deplasari in strainatate si Norma interna primire delegatii straine

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.39 din 19.05.2016 - Avizare HCA aprobare achizitie servicii de promovare RRA

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.40 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare Comisii selectie membri CDT

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.41 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare cerinte speciale tematica si bibliografie sel. membri CDT

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.42 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare grile de evaluare proiecte selectie membri CDT

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.43 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare criterii_ cerinte si Comisie selectie director DFM

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.44 din 19.05.2016 - Avizare DCA constituire Grup de lucru pentru Radio Chisinau

Iunie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.45 din 14.06.2016 - Extindere frecvente de emisie Radio Chisinau.

Iulie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.46 din 01.07.2016 - Avizare proces verbal casare Resita

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.47 din 08.07.2016 - Avizare proces verbal casare imobilizari corporale STR Cluj

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.48 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare grile de programe posturi SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.49 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare modificare Plan de Investitii SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.50 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare incheiere Protocol cu organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti si producatorilor de fonograme

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.51 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare preluare in administrarea SRR -Studioul Regional Resita a imobilului Teatrul de Vara Resita

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.52 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare achizitie publica a unor servicii de gestionare a spatiului publicitar al SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.53 din 12.07.2016 - Avizare Proces verbal de casare imobilizari corporale Iasi

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.54 din 25.07.2016 - Avizare proces verbal de casare imobilizari corporale sediu SRR

August

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.55 din 18.08.2016 - Avizare HCA semnare Acord cu Radio China National

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.56 din 18.08.2016 - Avizare HCA incheiere Act aditional la contractul subsecvent nr. 2 incheiat cu SNR

Septembrie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.57 din 01.09.2016 - Avizare HCA incheiere Act aditional la contractul subsecvent nr. 2 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.58 din 01.09.2016 - Avizare HCA incheiere contractsubsecvent nr. 1 Acord cadru 794 din 2016 incheiat cu SC Master Technology Systems

- DCD nr. II.59 - Avizare HCA initiere achizitie servicii transport aerian

- DCD nr. II.60 - Avizare Norma interna privind participarea la concursuri, schimburi culturale

- DCD nr. II.61 - Avizare HCA modificare HCA nr.227 privind aprobarea Planului de Investitii

- DCD nr. II.62 - Avizare HCA aprobare contract parteneriat Radio Romania -Teleradio Moldova

- DCD nr. II.63 - Avizare HCA introducere actiuni in justitie pentru debite din penalizari mai mari de 250 lei

- DCD nr. II.64 - Avizare DCA aprobare cerinte, tematica si bibliografie proiecte selectie membri CDT

- DCD nr. II.65 - Avizare DCA aprobare grile de evaluare proiecte selectie membri CDT

- DCD nr. II.66 - Avizare DCA numire Comisii selectie membri CDT

Octombrie

DCD nr. II.67 - Avizare Procedura privind semnalarea neregularitatilor in SRR

DCD nr. II.68 - Avizare DCA privind organizarea Festivalului RadiRo - 2018

DCD nr. II.69 Avizare HCA semnare Acord de colaborare cu Ministerul Culturii din Mexic

DCD nr. II.70 Avizare Procedura incheiere contracte de parteneriat media

DCD nr. II.71 Avizare Procedura incheiere contracte de sponsorizare

DCD nr. II.72 Avizare HCA aprobare BVC 2017

DCD nr. II.73 Avizare HCA incheiere act aditional subsecvent 3 Acord cu SNR

DCD nr. II.74 Avizare Instructiuni privind modul de utilizare a creditelor bugetare alocate SRR

DCD nr. II.75 Avizare Calendarul operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al SRR

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2022

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2022

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2021

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2021

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2020

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2020

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2019

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2019

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

www.radioromania.ro

Superliga: CFR Cluj - Dinamo, 4-0

Superliga: CFR Cluj - Dinamo, 4-0

Nigerianul Philip Otele a reuşit o dublă.

Superliga: CFR Cluj - Dinamo, 4-0
Crește bilanţul incendiului devastator de la Valencia

Crește bilanţul incendiului devastator de la Valencia

10 decese au fost confirmate.

Crește bilanţul incendiului devastator de la Valencia
Legedara coregrafă Miriam Răducanu, decorată cu Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer

Legedara coregrafă Miriam Răducanu, decorată cu Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer

Artista "a redefinit în mod fundamental vocabularul dansului contemporan din România”, spune ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Legedara coregrafă Miriam Răducanu, decorată cu Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer
Voltaj a lansat piesa “Din toată inima pentru Team Romania” | VIDEO

Voltaj a lansat piesa “Din toată inima pentru Team Romania” | VIDEO

Melodia este dedicată tricolorilor care vor evolua la Jocurile Olimpice din această vară de la Paris.

Voltaj a lansat piesa “Din toată inima pentru Team Romania” | VIDEO

Palatul Brukenthal poate fi vizitat gratuit duminică

Baronul Samuel von Brukenthal a pus bazele muzeului, în...

Palatul Brukenthal poate fi vizitat gratuit duminică

APIA autorizează plăți de aproape 48 de milioane de lei în sectorul vegetal

Din suma totală autorizată, peste 39 milioane de lei provin...

APIA autorizează plăți de aproape 48 de milioane de lei în sectorul vegetal

Dirijoarea Simona Strungaru: Cu ocazia Galei Radio România, am descoperit voci foarte puternice | VIDEO

Începutul de stagiune de la Sala Radio a avut invitați de...

Dirijoarea Simona Strungaru: Cu ocazia Galei Radio România, am descoperit voci foarte puternice | VIDEO

Sorana Cîrstea ratează finala de la Dubai

Românca a fost eliminată, în penultimul act al turneului, de...

Sorana Cîrstea ratează finala de la Dubai

MAMAIA: Operă de artă locală, distrusă

Compoziția de artă decorativă din cadrul hotelului „Parc”...

MAMAIA: Operă de artă locală, distrusă

TÂRGU MUREȘ: Noaptea Startup-urilor, în premieră

Evenimentul își propune să sprijine comunitatea...

TÂRGU MUREȘ: Noaptea Startup-urilor, în premieră

ARAD: Un bărbat a fost amendat, de două ori în aceeași zi, pentru că ardea deșeuri în curte

Un bărbat din municipiul Arad s-a ales cu o amendă...

ARAD: Un bărbat a fost amendat, de două ori în aceeași zi, pentru că ardea deșeuri în curte

Brățări de supraveghere electronică pentru doi agresori din Caraș-Severin

Bărbații sunt cercetați penal pentru violență în familie și...

Brățări de supraveghere electronică pentru doi agresori din Caraș-Severin