Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Anul 2016

15 Ianuarie 2016, 12:04

Ianuarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.01 din 07.01.2016 - Avizare DCA aprobare Comisii selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.02 din 07.01.2016 - Avizare DCA aprobare cerinte specifice intocmire proiecte selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.03 din 07.01.2016 - Avizare DCA aprobare grile evaluare proiecte selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.04 din 13.01.2016 - Avizare HCA aprobare Plan de Investitii

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.05 din 13.01.2016 - Avizare DCA aprobare incheiere contract SRR_NRK

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.06 din 13.01.2016 - Avizare DCA aprobare incheiere contract SRR_Pajura Alba SRL

Februarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.07 din 11.02.2016 - Avizare HCA aprobare emisie program minoritati la STR Cluj

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.08 din 11.02.2016 - Avizare DCA incheiere contract SRR- Symphony Orchestra Leipzig

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.09 din 11.02.2016 - Avizare Situatii implementare contraol intern managerial 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.10 din 11.02.2016 - Avizare Obiective specifice 2016

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.11 din 18.02.2016 - Avizare HCA incheiere contract SRR-SC Romexpo

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.12 din 18.02.2016 - Avizare modificare Cod de Conduita etica in SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.13 din 18.02.2016 - Avizare Plan formare profesionala personal SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.14 din 18.02.2016 - Avizare modificare Regulament de acces in SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.15 din 18.02.2016 - Avizare HCA aprobare obtinere licente emisie posturi SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.16 din 29.02.2016 - Avizare HCA achizitie Uplink transmitter

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.17 din 29.02.2016 - Avizare modificare Instructiuni BVC

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.18 din 29.02.2016 - Avizare DCA contract SRR-ORF radio Symphonie Orchestra

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.19 din 29.02.2016 - Avizare HCA modificare Plan de investitii

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.20 din 29.02.2016 - Avizare HCA achizitie instrumente muzicale

Martie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.21 din 08.03.2016 - Avizare HCA aprobare Raport anual SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.22 din 13.03.2016 - Avizare HCA modificare Plan Investitii

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.23 din 13.03.2016 - Avizare HCA incheiere act aditional subsecvent 2 Acord cu SNR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.24 din 13.03.2016 - Avizare HCA achizitie combustibili auto

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.25 din 13.03.2016 - Avizare HCA achizitie autoturisme

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.26 din 13.03.2016 - Avizare HCA renuntare taxa timbru si apel declarat proces SRR cu Clir Media

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.27 din 24.03.2016 - Avizare modificare Metodologie incheiere contracte drept de autor

Aprilie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.28 din 01.04.2016 - Avizare modificare metodologie contracte prest. servicii

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.29 din 05.04.2016 - Avizare Instructiuni si Norma pentru deplasari in strainatate

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.30 din 05.04.2016 - Avizare HCA achizitie servicii dezvoltare software pentru portal Radio Romani

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.31 din 05.04.2016 - Avizare HCA Acord SRR Maison de la Radio et la Television

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.32 din 14.04.2016 - Avizare HCA initiere achizitie servicii de gestionare spatiu publicitar SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.33 din 14.04.2016 - Avizare HCA aprobare precizari aplicare HG 977_2003 privind taxa radio

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.34 din 14.04.2016 - Avizare HCA aprobare situatii finanaciare ale SRR 2015

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.35 din 14.04.2016 - Avizare HCA mandatare PDG reprezentare SRR in relatiile cu alte org. internationale

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.36 din 14.04.2016 - Avizare HCA incheiere Memorandum SRR-Admin. de Stat pt. Presa Publicatii Radio Film R.P.Chineza

Mai

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.38 din 11.05.2016 - Avizare modificari Instructiuni deplasari in strainatate si Norma interna primire delegatii straine

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.39 din 19.05.2016 - Avizare HCA aprobare achizitie servicii de promovare RRA

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.40 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare Comisii selectie membri CDT

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.41 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare cerinte speciale tematica si bibliografie sel. membri CDT

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.42 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare grile de evaluare proiecte selectie membri CDT

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.43 din 19.05.2016 - Avizare DCA aprobare criterii_ cerinte si Comisie selectie director DFM

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.44 din 19.05.2016 - Avizare DCA constituire Grup de lucru pentru Radio Chisinau

Iunie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.45 din 14.06.2016 - Extindere frecvente de emisie Radio Chisinau.

Iulie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.46 din 01.07.2016 - Avizare proces verbal casare Resita

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.47 din 08.07.2016 - Avizare proces verbal casare imobilizari corporale STR Cluj

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.48 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare grile de programe posturi SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.49 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare modificare Plan de Investitii SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.50 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare incheiere Protocol cu organismele de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti si producatorilor de fonograme

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.51 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare preluare in administrarea SRR -Studioul Regional Resita a imobilului Teatrul de Vara Resita

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.52 din 12.07.2016 - Avizare HCA aprobare achizitie publica a unor servicii de gestionare a spatiului publicitar al SRR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.53 din 12.07.2016 - Avizare Proces verbal de casare imobilizari corporale Iasi

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.54 din 25.07.2016 - Avizare proces verbal de casare imobilizari corporale sediu SRR

August

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.55 din 18.08.2016 - Avizare HCA semnare Acord cu Radio China National

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.56 din 18.08.2016 - Avizare HCA incheiere Act aditional la contractul subsecvent nr. 2 incheiat cu SNR

Septembrie

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.57 din 01.09.2016 - Avizare HCA incheiere Act aditional la contractul subsecvent nr. 2 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de aprobare a Comitetului Director nr.II.58 din 01.09.2016 - Avizare HCA incheiere contractsubsecvent nr. 1 Acord cadru 794 din 2016 incheiat cu SC Master Technology Systems

- DCD nr. II.59 - Avizare HCA initiere achizitie servicii transport aerian

- DCD nr. II.60 - Avizare Norma interna privind participarea la concursuri, schimburi culturale

- DCD nr. II.61 - Avizare HCA modificare HCA nr.227 privind aprobarea Planului de Investitii

- DCD nr. II.62 - Avizare HCA aprobare contract parteneriat Radio Romania -Teleradio Moldova

- DCD nr. II.63 - Avizare HCA introducere actiuni in justitie pentru debite din penalizari mai mari de 250 lei

- DCD nr. II.64 - Avizare DCA aprobare cerinte, tematica si bibliografie proiecte selectie membri CDT

- DCD nr. II.65 - Avizare DCA aprobare grile de evaluare proiecte selectie membri CDT

- DCD nr. II.66 - Avizare DCA numire Comisii selectie membri CDT

Octombrie

DCD nr. II.67 - Avizare Procedura privind semnalarea neregularitatilor in SRR

DCD nr. II.68 - Avizare DCA privind organizarea Festivalului RadiRo - 2018

DCD nr. II.69 Avizare HCA semnare Acord de colaborare cu Ministerul Culturii din Mexic

DCD nr. II.70 Avizare Procedura incheiere contracte de parteneriat media

DCD nr. II.71 Avizare Procedura incheiere contracte de sponsorizare

DCD nr. II.72 Avizare HCA aprobare BVC 2017

DCD nr. II.73 Avizare HCA incheiere act aditional subsecvent 3 Acord cu SNR

DCD nr. II.74 Avizare Instructiuni privind modul de utilizare a creditelor bugetare alocate SRR

DCD nr. II.75 Avizare Calendarul operatiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al SRR

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2022

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2022

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2021

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2021

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2020

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2020

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2019

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2019

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

www.radioromania.ro

Premierul israelian, iritat de declarații ale omologului spaniol despre situația umanitară din Fâșia Gaza

Premierul israelian, iritat de declarații ale omologului spaniol despre situația umanitară din Fâșia Gaza

Benjamin Netanyahu a denunțat "declaraţia ruşinoasă" a lui Pedro Sanchez, care a pus sub semnul întrebării respectarea...

Premierul israelian, iritat de declarații ale omologului spaniol despre situația umanitară din Fâșia Gaza
Ziua Națională, la Muzeul Naţional al Satului

Ziua Națională, la Muzeul Naţional al Satului

Accesul se face prin achiziţionarea biletului de intrare în muzeu.

Ziua Națională, la Muzeul Naţional al Satului
SIBIU: Intrare liberă la Muzeul Astra, de 1 Decembrie

SIBIU: Intrare liberă la Muzeul Astra, de 1 Decembrie

Copiii sunt întâmpinați cu seminţe, ca să hrănească păsările, şi au ocazia să vâneze comori.

SIBIU: Intrare liberă la Muzeul Astra, de 1 Decembrie
După 50 de ani, SUA vor încearca, în ianuarie, să plaseze un modul spațial pe Lună

După 50 de ani, SUA vor încearca, în ianuarie, să plaseze un modul spațial pe Lună

Doar patru ţări au reuşit să trimită cu succes vehicule pe Lună prin intermediul agenţiilor lor spaţiale, anume SUA, Rusia,...

După 50 de ani, SUA vor încearca, în ianuarie, să plaseze un modul spațial pe Lună

5 răniți după răsturnarea unui microbuz cu militari americani de la baza Deveselu

Victimele au fost transportate la spital și sunt în afara...

5 răniți după răsturnarea unui microbuz cu militari americani de la baza Deveselu

"Umbra lui Caravaggio", din 8 decembrie pe marile ecrane | VIDEO

Filmul prezintă un fragment din viața renumitului pictor...

"Umbra lui Caravaggio", din 8 decembrie pe marile ecrane | VIDEO

Muzeul Abandonului, între laureații PR Award

Competiția anuală este una a performerilor în comunicare.

Muzeul Abandonului, între laureații PR Award

BUCUREȘTI: Parada de Ziua Naţională impune restricţii de circulație

Brigada Rutieră a anunţat că, pentru buna organizare şi...

BUCUREȘTI: Parada de Ziua Naţională impune restricţii de circulație

Mitropolitul Ardealului: Să nu uităm bucuriile pe care Dumnezeu ni le trimite din cer

Zeci de preoţi, studenţi ai Academiei Forţelor Terestre...

Mitropolitul Ardealului: Să nu uităm bucuriile pe care Dumnezeu ni le trimite din cer

Cod portocaliu de ploi abundente şi vânt, emis pentru mai multe judeţe

Se pot acumula cantităţi de apă de 50 - 70 l/mp şi izolat de...

Cod portocaliu de ploi abundente şi vânt, emis pentru mai multe judeţe

Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Conform tradiției, Sfântul Andrei este apostolul care a ajuns...

Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Liderul BNS, la Radio România Actualități: Situația salariaților din Ministerul Muncii nu a fost abordată niciodată

Angajații caselor de pensii au decis suspendarea grevei, în...

Liderul BNS, la Radio România Actualități: Situația salariaților din Ministerul Muncii nu a fost abordată niciodată