Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Anul 2015

12 Ianuarie 2015, 15:11

Ianuarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.01 din 08.01.2015 - Avizare proiect de HCA aprobare Principii elaborare obiective şi Procedura monitorizare obiective

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.02 din 15.01.2015 - Avizare HCA încheiere contract cu ST

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.03 din 15.01.2015 - Avizare HCA încheiere contract cu Pajura Albă S.A .finanţare R.Chişinau

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.04 din 15.01.2015 - Avizare HCA încheiere contract cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.05 din 20.01.2015 - Avizare HCA aprobare Plan Investitii 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.06 din 20.01.2015 - Avizare Norme metodologice ela borare obiective si Procedura de monitorizare obiective

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.07 din 20.01.2015 - Avizare HCA modificare HCA nr.105

Februarie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.08 din 03.02.2015 - Avizare Planformare 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.09 din 19.02.2015 - Avizare HCA pentru aplicarea HCA 186 POS

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.10 din 19.02.2015 - Avizare modificare HCA nr. 16 modificare ROF CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.11 din 19.02.2015 - Avizare DCA numire Comisii de concurs selecţie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.12 din 19.02.2015 - Avizare modificare HCA 17 ROF selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.13 din 19.02.2015 - Avizare DCA cerinte selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.14 din 19.02.2015 - Avizare Situaţii anuale implementare OMFP 946

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.15 din 19.02.2015 - HCA Achiziţie sistem de detecţie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.16 din 24.02.2015 - Avizare HCA aprobare proiect Romanii în Banatul istoric

Martie

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.17 din 02.03.2015 - Avizare HCA aprobare initiere achizitie combustibil auto pentru parcul auto SRR

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.18 din 13.03.2015 - Avizare HCA aprobare Raport de activitate SRR 2014

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.19 din 13.03.2015 - Avizare HCA aprobare initiere procedura achizitie autoturisme

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.20 din 20.03.2015 - Avizare DCA aprobare grile evaluare a proiectelor depuse pentru dobandirea calitatii de membru in CD al SRR si CDT

- Dispozitia de avizare a Comitetului Director nr.II.21 din 24.03.2015 - Avizare DCA aprobare organizare a treia editie a Festivalului International al Orchestrelor Radio - RADIRO

Aprilie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.23 din 03.04.2015 - Avizare instrucţiuni privind acceptarea la plată a concediilor medicale

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.24 din 16.04.2015 - Avizare HCA aprobare situatii financiare SRR 2014

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.25 din 16.04.2015 - Avizare proiect de HCA aprobare achizitie servicii de promovare Campanie RRA 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.26 din 16.04.2015 - Avizare OPDG majorare diurna deplasare angajati SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.27 din 27.04.2015 - Avizare modificare manual Politici Contabile SRR

Mai

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.28 din 08.05.2015 - Avizare HCA modificare HCA nr.181 Plan de investitii

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.29 din 08.05.2015 - HCA mandatare PDG reprezentare SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.30 din 08.05.2015 - Avizare metodologie calcul costuri produse Editura Casa radio

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.31 din 08.05.2015 - Avizare HCA aprobare indicatori tehnico economici Berthelot 71

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.32 din 13.05.2015 - Regulamentul de acces in SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.33 din 13.05.2015 - Regulament alegeri Consiliul de Onoare

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.34 din 22.05.2015 - Avizare HCA achizitie autoturisme

Iunie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.35 din 12.06.2015 - Avizare HCA aprobare obiective manageri

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.36 din 12.06.2015 - Avizare HCA aprobare achizitie instrumente muzicale

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.37 din 12.06.2015 - Avizare HCA modificare HCA 79 componenta AGA Pajura Alba SA

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.38 din 12.06.2015 - Avizare DCA reziliere contract sediu Radio Chisinau

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.39 din 19.06.2015 - Avizare HCA incheiere contract cu ROMEXPO

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.40 din 19.06.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere contract servicii difuzare programe SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.41 din 26.06.2015 - Avizare procedura privind scoaterea din folosinta a unor obiecte de inventar si carea unor bunucir materiale

Iulie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.42 din 06.07.2015 - Avizare HCA desemnare consilier de etica

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.43 din 15.07.2015 - Avizare HCA achizitie calculatoare personale

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.44 din 31.07.2015 - Avizare HCA aprobare grile programe SRR

August

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.45 din 05.08.2015 - Avizare Procedura de decontare cheltuieli de deplasare in tara

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.46 din 05.08.2015 - Avizare HCA incheiere Acord de colaborare cu ICRT Cuba

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.47 din 12.08.2015 - Avizare HCA incheiere ss 6 din Acord cadru nr. 42828_2011 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.48 din 12.08.2015 - Avizare HCA achizitie lucrari reabilitarea imobil Berthelot 71

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.49 din 12.08.2015 - Avizare DCD desemnare Consiliu de Onoare SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.50 din 12.08.2015 - Avizare DCD desemnare membru Fundatia RR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.51 din 13.08.2015 - Avizare HCA încheiere ss1 din Acordul cadru 841- 2015 încheiat cu SNR

Septembrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.52 din 08.09.2015 - Avizare proiect HCA achizitie servicii de suport IT

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.53 din 08.09.2015 - Avizare proiect HCA demarare negociere CCM

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.54 din 08.09.2015 - Avizare proiect DCA numire Comisii selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.55 din 08.09.2015 - Avizare proiect DCA criterii de selectie membri CD

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.56 din 08.09.2015 - Avizare proiect DCA grile de evaluare a proiectelor in vederea selectiei membri CD

Octombrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.57 din 05.10.2015 - Avizare Instructiuni elaborare BVC

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.58 din 13.10.2015 - Instrucţiuni manipulare, transport, pastrare, procesare informaţii clasificate

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.60 din 20.10.2015 - Avizare HCA modificare Plan de investitii 2015

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.61 din 20.10.2015 - Avizare Proces verbal casare Cluj

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.62 din 20.10.2015 - Avizare Proces verbal casare Timisoara

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.63 din 20.10.2015 - Avizare Proces verbal casare sediu central SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.64 din 20.10.2015 - Avizare HCA aprobare achizitie codecuri

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.65 din 27.10.2015 - Avizare obiective specifice derivate trim.III 2015

Noiembrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.66 din 09.11.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere Acord cu SBS Australia

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.67 din 09.11.2015 - Avizare modificare Plan formare

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.68 din 10.11.2015 - Avizare HCA act aditional la subsecvent nr. 1 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.69 din 27.11.2015 - Avizarea HCA achizitie servicii de telefonie mobila

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.70 din 27.11.2015 - Avizare Manual politici contabile SRR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.71 din 27.11.2015 - Avizare metodologie monitorizare raporate si evaluare OS SRR

Decembrie

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.72 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare BVC 2016

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.73 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare realizare proiect Portal Radio Romania online

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.74 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere subsecvent nr. 2 Acord cadru 841 incheiat cu SNR

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.75 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare mandat PDG desemnare Comisie paritara

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.76 din 10.12.2015 - Avizare HCA aprobare incheiere contracte de mandat incasare taxa radio

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.77 din 18.12.2015 - Avizare Program control managerial intern 2016_2017

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.78 din 22.12.2015 - Avizare HCA incheiere parteneriat SRR_ MTVA_DUNA

- Dispoziţia de avizare a Comitetului Director nr.II.79 din 29.12.2015 - Avizare Regulament efectuare CO

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2022

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2022

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2021

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2021

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2020

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2020

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

2019

Dispoziţii de aprobare ale Comitetului Director

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

2019

Dispoziţii de avizare ale Comitetului Director

www.radioromania.ro

Premierul israelian, iritat de declarații ale omologului spaniol despre situația umanitară din Fâșia Gaza

Premierul israelian, iritat de declarații ale omologului spaniol despre situația umanitară din Fâșia Gaza

Benjamin Netanyahu a denunțat "declaraţia ruşinoasă" a lui Pedro Sanchez, care a pus sub semnul întrebării respectarea...

Premierul israelian, iritat de declarații ale omologului spaniol despre situația umanitară din Fâșia Gaza
Ziua Națională, la Muzeul Naţional al Satului

Ziua Națională, la Muzeul Naţional al Satului

Accesul se face prin achiziţionarea biletului de intrare în muzeu.

Ziua Națională, la Muzeul Naţional al Satului
SIBIU: Intrare liberă la Muzeul Astra, de 1 Decembrie

SIBIU: Intrare liberă la Muzeul Astra, de 1 Decembrie

Copiii sunt întâmpinați cu seminţe, ca să hrănească păsările, şi au ocazia să vâneze comori.

SIBIU: Intrare liberă la Muzeul Astra, de 1 Decembrie
După 50 de ani, SUA vor încearca, în ianuarie, să plaseze un modul spațial pe Lună

După 50 de ani, SUA vor încearca, în ianuarie, să plaseze un modul spațial pe Lună

Doar patru ţări au reuşit să trimită cu succes vehicule pe Lună prin intermediul agenţiilor lor spaţiale, anume SUA, Rusia,...

După 50 de ani, SUA vor încearca, în ianuarie, să plaseze un modul spațial pe Lună

5 răniți după răsturnarea unui microbuz cu militari americani de la baza Deveselu

Victimele au fost transportate la spital și sunt în afara...

5 răniți după răsturnarea unui microbuz cu militari americani de la baza Deveselu

"Umbra lui Caravaggio", din 8 decembrie pe marile ecrane | VIDEO

Filmul prezintă un fragment din viața renumitului pictor...

"Umbra lui Caravaggio", din 8 decembrie pe marile ecrane | VIDEO

Muzeul Abandonului, între laureații PR Award

Competiția anuală este una a performerilor în comunicare.

Muzeul Abandonului, între laureații PR Award

BUCUREȘTI: Parada de Ziua Naţională impune restricţii de circulație

Brigada Rutieră a anunţat că, pentru buna organizare şi...

BUCUREȘTI: Parada de Ziua Naţională impune restricţii de circulație

Mitropolitul Ardealului: Să nu uităm bucuriile pe care Dumnezeu ni le trimite din cer

Zeci de preoţi, studenţi ai Academiei Forţelor Terestre...

Mitropolitul Ardealului: Să nu uităm bucuriile pe care Dumnezeu ni le trimite din cer

Cod portocaliu de ploi abundente şi vânt, emis pentru mai multe judeţe

Se pot acumula cantităţi de apă de 50 - 70 l/mp şi izolat de...

Cod portocaliu de ploi abundente şi vânt, emis pentru mai multe judeţe

Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Conform tradiției, Sfântul Andrei este apostolul care a ajuns...

Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

Liderul BNS, la Radio România Actualități: Situația salariaților din Ministerul Muncii nu a fost abordată niciodată

Angajații caselor de pensii au decis suspendarea grevei, în...

Liderul BNS, la Radio România Actualități: Situația salariaților din Ministerul Muncii nu a fost abordată niciodată