Concurs pt. şef serviciu la Serviciul Buget Prognoză

16 Martie 2017, 10:21

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea,în conformitate cu procesul verbal nr.9/07.03.2017 al Comitetului Director, cu respectarea principiului transparenţei şi al tratamentului egal al tuturor candidaţilor, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Buget Prognoză.

Caiet de sarcini AICI

Concursul se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, după cum urmează:

Etapa I – selecţia dosarelor: 31.03.2017-03.04.2017

Etapa II – analiza, evaluarea şi notarea proiectelor de concurs: 10.04.2017-19.04.2017

Etapa III – susţinerea interviului: 27.04.2017-05.05.2017

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane-secretariatul comisiilor de concurs, în perioada 16.03.2017-30.03.2017, în zilele lucrătoare, astfel:

- deluni până joi, între orele 8.30-17.00;

- vineri între, orele 8.30-14.30.

Condiţii de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

- să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

- să nu fi avut antecedente penale;

- să nu se afle în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.(2) din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013.

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

- să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentăsau studiiuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul economic - finanţe, contabilitate, informatică de gestiune;

- să aibă vechimeîn domeniul economic-contabilitate, financiar, buget : minim 5 ani;

- să aibă vechime/experienţă în domeniul planificării şi urmăririi veniturilor şi cheltuielilor unui agent economic, de minim 3 ani;

- să cunoască limba română scris si citit (pentru persoanele care nu au cetăţenia română, dar sunt cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene).

II Documentele necesare înscrierii la concurs

a. Dosarul de concurs:

- fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

- copie după actul de identitate sau, după caz,orice document care atestă identitatea, potrivit legii;

- copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

- copiile documentelor care atestăîndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare la concurs;

- copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzută în condiţiile specifice de participare la concurs;

- cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

- certificat medical/adeverinţă medicală care atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lunăanterior înscrierii la concurs;

- curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;

- memoriu de activitate semnat;

- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.2 din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, respectiv că înţelege să renunţe la calitatea/funcţia deţinută, în situaţia în care va fi încadrat în funcţia de conducere.

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile superioare/universitare în ţara de proveninţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele prevăzute pct.3,4,5,6,7 din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs.

b. Proiectul de concurs- întocmit şi structurat cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi a bibliografiei.

Proiectul de concurs se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic (CD/DVD) şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, fără a conţine indicii privind identitatea autorului, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, postul pentru care candidează.Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de cel mult 25 de pagini + Anexe, cu caractere Times New Roman, la un rând 12 pts, exclusiv titlurile şi subtitlurile.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr. 021.303.1435, 021.303.1112, de luni până joi, între orele 8.30 - 17,00, vineri între orele 8.30 - 14.30 sau la adresa de e-mail:cristian.dragnea@radioromania.ro, iliegeorgeta@srr.ro,

Condiţiile de participare la concurs, caietele de sarcini şi bibliografia sunt afişate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri de angajare.

Anunţuri angajare 18 Mai 2023, 16:07

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI
Anunţuri angajare 17 Mai 2023, 17:27

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:12

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice -...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:07

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 15:54

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de redactor în cadrul Direcției Programe - Radio...

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:25

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea unui post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:19

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 13:36

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

Anunț concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de consilier în management la Centrul Proiecte...

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

www.radioromania.ro

Corvinul Hunedoara s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Europa League | VIDEO

Corvinul Hunedoara s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Europa League | VIDEO

Corvinul a pierdut meciul de pe teren propriu cu 0-2, dar echipa hunedoreana merge mai departe mulțumită victoriei cu 4-0 din...

Corvinul Hunedoara s-a calificat în turul 2 al preliminariilor Europa League | VIDEO
Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO

Competiția s-a desfășurat în județul Vâlcea, concurenții decolând de pe muntele Cozia.

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO
ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale

ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale

La recomandarea poliţiştilor, containerele au fost legate cu lanţuri. Hoţii au încercat să taie şi lanţurile.

ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale
Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

Ucraina a impus un embargou cu privire la tranzitul resurselor de la compania rusească pe teritoriul său.

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Minorul are 13 ani.

SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

19 studenți au fost uciși în timpul protestelor din Bangladesh. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat

Protestele au început din cauza criteriilor pe baza cărora...

19 studenți au fost uciși în timpul protestelor din Bangladesh. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată sâmbătă

Cerul Capitalei va fi survolat de aeronave militare.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată sâmbătă

TULCEA: Circulația pe DN 22D, blocată în zona localităţii Horia din cauza viiturilor

Viitura a surprins 12 autoturisme şi un microbuz.

TULCEA: Circulația pe DN 22D, blocată în zona localităţii Horia din cauza viiturilor

Conceptul „Mâncare la preț corect”, adus la malul Mării Negre

Compania Carmolimp a lansat și o platformă online cu această...

Conceptul „Mâncare la preț corect”, adus la malul Mării Negre

Efectele caniculei asupra clădirilor și monumentelor istorice | AUDIO

Temperaturile ridicate duc la modificarea unor structuri...

Efectele caniculei asupra clădirilor și monumentelor istorice | AUDIO

DEVA: Telecabina de la Cetate a fost oprită pentru schimbarea instalaţiei de aer condiţionat

Aparatul vechi nu mai făcea față temperaturilor caniculare...

DEVA: Telecabina de la Cetate a fost oprită pentru schimbarea instalaţiei de aer condiţionat

VÂLCEA: Festivalul de muzică „Open Air Blues”, desfășurat pe Valea Lotrului

Nume sonore din industria muzicii blues și jazz vor urca pe...

VÂLCEA: Festivalul de muzică „Open Air Blues”, desfășurat pe Valea Lotrului