ANUNȚ

Concurs extern pentru ocuparea unui post de regizor muzical în cadrul Direcției Programe - Redacția Teatrul Național Radiofonic

11 Iunie 2018, 13:48

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de execuţie din cadrul SRR, aprobat prin OPDG nr.39/19.01.2018, http://www.srr.ro/regulament-14824,Societatea Română de Radiodifuziune organizează, la sediul său din strada General Berthelot nr. 60-64, concurs extern pentru ocuparea unui post de regizor muzical la Direcţia Programe – Redacția Teatrul Național Radiofonic.

Etapele de concurs:

Etapa I – selecţia dosarelor – 26.06.2018,

Etapa a II-a – proba practică – 29.06.2018,

Etapa a III-a – interviul – 04.07.2018.

Se pot prezenta la următoarea etapă a concursului numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea dosarelor de concurs, se face la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane, cam.175, în perioada 11.06.2018 – 25.06.2018, în zilele lucrătoare, astfel:

- de luni până joi, între orele 9.00-16.30;

- vineri între, orele 9.00-14.00.

Tematica concursului:

- Contribuția și rolul muzicii în teatrul radiofonic contemporan.

I. Condiţii de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris şi vorbit;

- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- să nu se afle într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

1) studii superioare de specialitate în domeniul muzical (Conservator);

2) experiență în producția de coloană sonoră;

3) candidatul să se regăsească în situaţia prevăzută la art. 39 alin.2 din CCM la nivel de SRR, respectiv „la concursurile interne pot participa toţi angajaţii cu contract individual de muncă în SRR, cu o vechime de minim 6 (şase) luni în SRR“.

II Documentele necesare înscrierii la concurs:

Dosarul de concurs:

· cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

· copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

· copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

· copiile documentelor care atestănivelul studiilor şi, eventual, dobândirea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

· copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

· cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

· adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate;

· curriculum vitae european, conform Hotărârii Guvernului nr.1021/2004;

· declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile superioare/universitare în ţara de proveninţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr. 021.303.1112, de luni până joi, între orele 9.00 - 16,30 şi vineri, între orele 9.00 - 14.00.

Manuela Dumitrescu,

Şef Serviciu

Anunţuri angajare 18 Mai 2023, 16:07

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI
Anunţuri angajare 17 Mai 2023, 17:27

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:12

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice -...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:07

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 15:54

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de redactor în cadrul Direcției Programe - Radio...

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:25

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea unui post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:19

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 13:36

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

Anunț concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de consilier în management la Centrul Proiecte...

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

www.radioromania.ro

Se lansează noile abonamente la Sala Radio

Se lansează noile abonamente la Sala Radio

Abonamentele pentru perioada aprilie - iunie 2024 vor fi disponibile la vânzare în perioada 28 februarie – 5 martie 2024....

Se lansează noile abonamente la Sala Radio
Sindicalişti din aeroporturi protestează la Ministerul Finanţelor

Sindicalişti din aeroporturi protestează la Ministerul Finanţelor

Reprezentanții angajaților reclamă că mai multe companii naţionale, regii autonome şi/sau societăţi au fost exceptate de la...

Sindicalişti din aeroporturi protestează la Ministerul Finanţelor
Violoncelistul Jan Sekaci, laureat al Concursului J. Brahms, invitat la Sala Radio

Violoncelistul Jan Sekaci, laureat al Concursului J. Brahms, invitat la Sala Radio

În concertul de la Sala Radio, tânărul violoncelist român va interpreta Schumann: Concertul în la minor pentru violoncel şi...

Violoncelistul Jan Sekaci, laureat al Concursului J. Brahms, invitat la Sala Radio
Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei

În timp ce explorează exponatele muzeului, vizitatorii...

MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei

PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

Unul dintre cei suspecți ar fi angajat al firmei.

PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

Ministrul Ivan: Până la finalul anului, vom avea servicii de cloud guvernamental

"Am parcurs toate etapele premergătoare achiziţiilor...

Ministrul Ivan: Până la finalul anului, vom avea servicii de cloud guvernamental

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Europarlamentarele și localele ar urma să se desfășoare pe 9...

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Suma alocată pentru acest an este de 3 milioane de lei.

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

În vârstă de 67 de ani, juristul a condus Curtea...

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

Fotbaliștii Antwi și Olaru, sancţionați alături de antrenorul Munteanu

Pedepsele vin după meciurile disputate în ultimele două etape...

Fotbaliștii Antwi și Olaru, sancţionați alături de antrenorul Munteanu

Doljul, între județele cu cele mai multe mame minore

În schimb, judeţul Gorj a raportat cele mai puţine mame...

Doljul, între județele cu cele mai multe mame minore