A N U N Ţ

Concursuri pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Managementul Calităţii.

08 August 2016, 16:03

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea,organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concursuri pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu la Serviciul Managementul Calităţii.

AICI > Caiet de sarcini pt.şef serviciu la Serviciul Managementul Calităţii

Concursul se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, după cum urmează:

Etapa I– selecţia dosarelor: 26.08.2016-29.08.2016;

Etapa II– analiza, evaluarea şi notarea proiectelor de concurs: 07.09.2016-09.09.2016;

Etapa III– susţinerea interviului:21.09.2016-23.09.2016.

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane-secretariatul comisiilor de concurs, în perioada 08.08.2016- 25.08.2016,în zilele lucrătoare, astfel:

deluni până joi, între orele 8.30-17.00;vineri, între orele 8.30-14.30.

I. Condiţii de participare la concurs: Pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţii generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

- să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

- să nu fi avut antecedente penale;

- să nu se afle în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.(2) din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013.

I.2. Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului deşef serviciu la Serviciul Managementul Calităţii:

1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;

2) să aibă vechimeîn domeniul controlului intern managerial : minim 3 ani;

3) să cunoască limba română scris si citit (pentru persoanele care nu au cetăţenia română, dar sunt cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene).

II Documente necesare înscrierii la concurs

a. Dosarul de concurs:

1) fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

2) copie după actul de identitate sau, după caz,orice document care atestă identitatea, potrivit legii;

3) copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

4) copiile documentelor care atestăîndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare la concurs;

5) copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzută în condiţiile specifice de participare la concurs;

6) cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

7) certificat medical/adeverinţă medicală care atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lunăanterior înscrierii la concurs;

8) curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;

9) memoriu de activitate semnat;

10) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.2 din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, respectiv că înţelege să renunţe la calitatea/funcţia deţinută, în situaţia în care va fi încadrat în funcţia de conducere.

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile universitare în ţara de proveninţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele prevăzute pct.3,4,5,6,7 din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretariatului comisiei de concurs.

b. Proiectul de concurs- întocmit şi structurat cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi a bibliografiei.

Proiectul de concurs se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic (CD/DVD) şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, fără a conţine indicii privind identitatea autorului, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, postul pentru care candidează.Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de cel mult 25 de pagini + Anexe, cu caractere Times New Roman, la un rând12 pts, exclusiv titlurile şi subtitlurile.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr. 021.303.11.12 şi nr. 021.303.13.11, de luni până joi, între orele 8.30-17,00, vineri între orele 8.30-14.30 sau la adresa de e-mail: cristina.oarza@radioromania.ro, florica.dragnea@radioromania.ro.

Condiţiile de participare la concurs, caietele de sarcini, bibliografia sunt afişate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunturi de angajare.

Anunţuri angajare 18 Mai 2023, 16:07

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI
Anunţuri angajare 17 Mai 2023, 17:27

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:12

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice -...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:07

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 15:54

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de redactor în cadrul Direcției Programe - Radio...

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:25

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea unui post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:19

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 13:36

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

Anunț concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de consilier în management la Centrul Proiecte...

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

www.radioromania.ro

Violoncelistul Jan Sekaci, premiul I la Concursul J. Brahms, invitat la Sala Radio

Violoncelistul Jan Sekaci, premiul I la Concursul J. Brahms, invitat la Sala Radio

În concertul de la Sala Radio, tânărul violoncelist român va interpreta Schumann: Concertul în la minor pentru violoncel şi...

Violoncelistul Jan Sekaci, premiul I la Concursul J. Brahms, invitat la Sala Radio
Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă
MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei

MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei

În timp ce explorează exponatele muzeului, vizitatorii descoperă, cu ajutorul tehnologiei AR, utilizări de mult timp uitate...

MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei
PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

Unul dintre cei suspecți ar fi angajat al firmei.

PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Europarlamentarele și localele ar urma să se desfășoare pe 9...

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Suma alocată pentru acest an este de 3 milioane de lei.

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

În vârstă de 67 de ani, juristul a condus Curtea...

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

Fotbaliștii Antwi și Olaru, sancţionați alături de antrenorul Munteanu

Pedepsele vin după meciurile disputate în ultimele două etape...

Fotbaliștii Antwi și Olaru, sancţionați alături de antrenorul Munteanu

Doljul, între județele cu cele mai multe mame minore

În schimb, judeţul Gorj a raportat cele mai puţine mame...

Doljul, între județele cu cele mai multe mame minore

Medicii din Caraș-Severin insistă pentru vaccinarea împotriva rujeolei

Direcția de Sănătate Publică recomandă localnicilor...

Medicii din Caraș-Severin insistă pentru vaccinarea împotriva rujeolei

Restricții de circulație în Timișoara, în urma unor lucrări ale municipalității

Noi restricții de circulație intră în vigoare la Timișoara...

Restricții de circulație în Timișoara, în urma unor lucrări ale municipalității

BUCUREȘTI: Municipalitatea a început restaurare clădirilor istorice

80 de clădiri sau monumente istorice din București vor fi...

BUCUREȘTI: Municipalitatea a început restaurare clădirilor istorice