ANUNŢ

Prin Ordinele Preşedintelui Director General nr. 203/2017, nr. 202/2017, nr.204/2017 şi nr.205/2017 s-a dispus anularea concursurilor programate în perioada 01.03.2017 - 21.04.2017 pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune:

-redactor şef al postului Radio România Actualităţi - Direcţia Programe,

-redactor șef al Redacției Informații - Radio România Actualități - Direcția Programe,

-redactor şef adjunct al postului Radio România Actualităţi - Direcţia Programe

-şef serviciu la Serviciul Buget - Prognoză - Direcţia Economică.

Candidaţii înscrişi la concurs sunt invitaţi să ridice dosarele şi proiectele de concurs, în baza solicitării scrise, de la sediul societăţii, str. Gen. Berthelot, nr.60-64, sector 1, Bucureşti.

Concursurile urmează a fi reprogramate la o dată ulterioară.

Perioadele de înscriere, condițiile de participare la concursuri,  caietele de sarcini, bibliografiile se vor afişa pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri de angajare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatele comisiilor de concurs, în zilele lucrătoare, la telefon nr.021.3031311 sau 021.3031112, de luni până joi, între orele 8.30-17.00 şi vineri între orele 8.30-14.30.Adaugat: 8 Martie 2017
Actualizat: 8 Martie 2017