Sedinţă extraordinară a Consiliului de Administraţie – Timişoara, 5-6 mai 2011

În cadrul proiectului managerial “Împreună pentru Radio România“, următoarea şedinţă extraordinară a Consiliului de Administraţie al SRR va avea loc în data de 5 mai 2011, la sediul Radio Timişoara.

Deplasarea are ca principal scop analiza propunerilor privind înfiinţarea subredacţiei Arad, ca structură organizatorică de sine stătătoare în cadrul Postului Regional Radio Timişoara, şi dezvoltarea staţiei, cu lărgirea ofertei editoriale şi acoperirea în FM a judeţului Hunedoara.

Pe ordinea de zi a sedinţei extraordinare se regăsesc proiectele de hotârâri şi decizii referitoare la Principiile şi etapele elaborării grilei posturilor Radio România 2011-2012 şi la aplicarea HCA nr.29/02.04.2011 privind procedura de extindere a programelor SRR în Republica Moldova. Discuţiile din cadrul şedinţei extraordinare vizează obligaţiile SRR, în calitate de angajator, în conformitate cu prevederile noului Cod al Muncii, precum şi evoluţia abordării tematicii europene la Radio România.

De asemenea, membrii CA vor analiza: propunerile privind modificarea regulamentului referitor la perioada pilot a evaluării personalului de execuţie din SRR, modelul caietului de sarcini/Raportului pentru întocmirea proiectelor manageriale în vederea selecţiei membrilor CD şi a managerilor din SRR, schema actualei organigrame şi principiile de bază ale elaborării ROF al instituţiei.

Reprezentanţii Consiliului de Administraţie se vor întâlni cu cei ai Comitetului Director al Radio Timişoara pentru a dezbate provocările cu care se confruntă acest Studio Teritorial. Totodată vor fi analizate şi proiectele privind amenajarea clădirii Radio Timişoara – situată pe strada Cluj nr.24 – şi mansardarea clădirii Radio Timişoara – situată pe strada Pestalozzi nr.14A – în scopul asigurării unor mai bune condiţii de lucru pentru colectivul redacţional.

Tot cu această ocazie, membrii CA vor vizita Caravana Gaudeamus, organizată în această perioadă la Timişoara şi ajunsă la cea de-a VII-a ediţie.

Reamintim faptul că  proiectul managerial “Împreună pentru Radio România” are ca principal scop creşterea gradului de coeziune organizaţională, optimizarea comunicării interne şi o mai bună cunoaştere a proiectelor SRR, aflate în desfăşurare. Membrii CA al SRR urmăresc să intre în contact direct cu problemele şi provocările colectivelor SRR şi să se implice în identificarea soluţiilor pentru rezolvarea lor. În acest scop, vor participa la evenimentele organizate de compartimentele SRR din Bucureşti şi din teritoriu şi vor desfăşura şedinţe extraordinare ale CA, la toate Studiourile Regionale ale SRR, pe toată durata mandatului.Adaugat: 5 Mai 2011
Actualizat: 5 Mai 2011