Sedinţă extraordinară a Consiliului de Administraţie – Târgu Mureş, 2 aprilie 2011

In continuarea proiectului “Impreună pentru Radio România”, Consiliul de Administraţie al SRR va organiza cea de-a patra şedinţă extraordinară la sediul Radio Târgu Mureş, în zilele de 2 şi 3 aprilie 2011. Principalele obiective ale acestei vizite sunt inaugurarea Centrului Multimedia Târgu Mureş şi aprobarea Raportului de activitate al SRR, pe anul 2010. Membrii Consiliului de Administraţie vor avea şi întâlniri cu cei ai Comitetului Director local, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta Radio Târgu Mureş, despre modalităţile de soluţionare ale acestora, dar mai ales despre proiectele aflate în derulare şi care vizează trei linii directoare principale:

o mai bună acoperire în teritoriu; stadiul actual al sediului Radio Târgu Mureş şi identificarea soluţiilor pentru consolidare; activitatea postului local Antena Braşovului (proiect pe care Radio România îl derulează împreună cu Universitatea Transilvania şi care vizează emisia onair a postului Antena Braşovului, furnizarea de materiale pentru emisiunile şi programele Radio Targu Mureş, emisia online 24 ore pe zi şi crearea unui centru de excelenţă pentru formarea profesională continuă, care să folosească expertiza celor de la Universitatea Transilvania şi experienţa tehnică a colegilor de la Radio Târgu Mureş.)

 

Pe ordinea de zi a sedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie al SRR se regasesc şi proiectele de hotârâri privindaprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Conservarea patrimoniului scris şi sonor al SRR”, constituirea unei comisii de specialitate care să analizeze şi să stabilească cadrul general al acţiunilor necesare organizării Festivalului Internaţional al Ansamblurilor Radio şi iniţierea procedurii de licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii de suport IT. Membrii CA vor mai analiza şi stadiul actual de elaborare a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al SRR.

Reamintim că proiectul managerial “Impreună pentru Radio România” are ca principal scop creşterea gradului de coeziune organizatorică, optimizarea comunicării interne şi o mai bună cunoaştere a proiectelor SRR, aflate în desfăşurare. Sedinţa de la Târgu Mureş este prima de acest gen din anul 2011. În acest scop, membrii CA vor participa la evenimentele organizate de compartimentele SRR din Bucureşti şi din teritoriu şi vor desfăşura şedinţe extraordinare ale CA, la toate Studiourile Regionale ale SRR, pe toată durata mandatului.Adaugat: 3 Aprilie 2011
Actualizat: 3 Aprilie 2011