Hotărârile Consiliului de Administraţie 2019

 

Februarie

HCA nr. 336 ref la structura organizatorica si ROF SRR

Martie

HCA nr.337 ref BVC al SRR pe anul 2019

Aprilie

HCA nr. 338 Aprobare Raport Anual 2018

HCA nr. 339 - Rectificare bugetul de venituri si cheltuieli al SRR 2019

HCA nr. 340 - Aprobarea Raportului rpivind executia BVC la 31.12.2018

HCA nr. 341 - Aprobarea Obiectivului de investitie

HCA nr. 342 - Aprobarea Planului de Investitii 2019
 
Mai
 
HCA nr. 343 - Modificare grila Brasov FM
 
HCA nr. 344 - Aprobare Situatiile financiare ale SRR 2018 si Raportul Administratorilor

HCA nr. 345 - Aprobare obiective operationale

HCA nr. 346 - Aprobare retransmitere catre Ministerul Administratiei si Internelor a partii din imobilul din Popesti Leordeni
 
Iunie
 
HCA nr. 347 - Mandatare PDG in relatiile cu organismele internationale

HCA nr. 348 - Modificare BVC  2019
 
Iulie

HCA nr. 349 - Aprobare grile de programe 2019 - 2020
 
HCA nr. 350 - Participarea SRR la proiectul radiofonic european Euranet Plus 2019 - 2021
 
August
 
HCA nr. 351 - Aprobare rectificare BVC 2019
 
Septembrie
 
HCA nr. 352 - Aprobare rectificare BVC 2019
 
Octombrie

HCA nr. 353 - Aprobare acord colaborare SRR - ICRT

HCA nr. 354 - Aprobare memorandum intelegere SRR - BBC
 
Noiembrie

HCA nr. 355 - Aprobare participare RRM la Juriul international Classical Music Awards

HCA nr. 356 - Rectificare BVC  2019
 
Decembrie

HCA nr. 357 - Constituire grup lucru strategie identificare surse de finantare

HCA nr. 358 - Desemnarea consilierului de etica

HCA nr. 359 - Rectificare BVC  2019


Adaugat: 13 Martie 2019
Actualizat: 8 Ianuarie 2020