Hotărârile Consiliului de Administraţie 2018

 

Ianuarie

HCA nr.305 ref structura organizatorica si ROF SRR

HCA nr.306 ref Regulament ocupare posturi de conducere in cadrul SRR

HCA nr.307 ref BVC al SRR pe anul 2018

HCA nr.308 ref Plan de investitii pe anul 2018

HCA nr.309 ref demersuri pentru gestionarea-recuperarea creantelor din taxa radio

HCA nr.310 ref modificare grila de program a postului Tg-Mures

HCA nr.311 ref incheiere Protocol privind remuneratia datorata organismelor de gestiune colectiva


HCA nr.312 ref constituire grup de lucru elaborare strategie online a SRR

Februarie

HCA nr.313 ref completarea si modificarea structurii organizatorice si a ROF-ului SRR

Martie

Hotararea nr.314 ref constituire grup de lucru pentru analiza situatiei patrimoniului arhivistic al SRR

HCA nr.315 ref modificare structura organizatorica si ROF SRR

HCA nr.316 ref Raport anual al SRR pe anul 2017

Aprilie

HCA nr.317 ref modificare structura organizatorica si ROF SRR

Mai

Hotararea nr.318 ref modificare structura organizatorica si ROF SRR

Hotararea nr.319 ref aprobare situatii financiare pentru anul 2017 si repartizarea profitului net inregistrat

Hotararea nr.320 ref modificare element identitate vizuala

Hotararea nr.321 ref prelungire mandat PDG sa reprezinte SRR la reuniunile internationale

Iunie

Hotararea nr.322 ref aprobare elaborare POS 2019-2022

Hotararea nr.323 ref modificare si completare Regulament intern al SRR

Hotararea nr.324 ref aprobarea rectificarii BVC al SRR pentru anul 2018
 
August
 
Hotararea nr.325 ref aprobare grile de programe ale posturilor SRR pt perioada 2018-2019
 
Septembrie
  
Noiembrie
 
 


Decembrie
 


Adaugat: 25 Ianuarie 2018
Actualizat: 18 Decembrie 2018