Hotărârile Consiliului de Administraţie 2017

Ianuarie

Hotararea nr.271 ref modificare HCA nr.268-2016 privind numire cu delegatie membri CD

Hotararea nr.272 ref contract incheiat cu Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti

Hotararea nr.273 ref Act aditional nr.4 la contractul incheiat intre SRR-SNR

Februarie

Hotararea nr.274 ref aprobare BVC 2017

Hotararea nr.275 ref Plan de investitii 2017

Hotararea nr.276 ref angajarea cheltuielilor in cadrul SRR

Hotararea nr.277 ref incheiere act aditional nr.6 la contractul SRR-SNR

Hotararea nr.278 ref Contract de finantare Radio Chisinau

Hotararea nr.279 ref contract de prestari servicii intre SRR si Romexpo

Hotararea nr.280 ref initiere procedura de achizitie publica pt organizarea unor evenimente culturale si profesionale

Hotararea nr.281 ref incheiere Memorandum de Intelegere intre SRR si PBI

Hotararea nr.282 ref incheiere Memorandum de Intelegere intre SRR si ABU

Hotararea nr.283 ref plata anuala a cotizatiei EBU

Martie

Hotararea nr.284 ref modificarea art.6 din HCA nr.264-2016

Hotararea nr.285 ref numire cu delegatie in CD al SRR

Hotararea nr.286 ref  Raport anual SRR 2016

Hotararea nr.287 ref situatiile financiare ale SRR pe anul 2016

Hotararea nr.288 ref numire cu delegatie in CD

Septembrie

Hotararea nr.289 ref mandatare director DMRUSC negociere si incheiere CIM PDG

Octombrie

Hotararea nr.290 ref modificare ROF CD

Hotararea nr.291 ref mandatare PDG sa reprezinte SRR in relatiile cu organismele internationale

Hotararea nr.292 ref incheiere Acord de colaborare intre SRR si Radio France

Hotararea nr.293 ref repartizarea profitului pe anul 2016

Hotararea nr.294 ref mandatare PDG desemnare reprezentanti SRR pt negociere CCM

Noiembrie

Hotararea nr.295 ref constituire grup de lucru elaborare Program de Aniversare a Centenarului Romaniei

Hotararea nr.296 ref constituire grup de lucru pt dezvoltarea participarii SRR la activitatea SC Pajura Alba SA

Hotararea nr.297 ref incheiere Acord de colaborare intre SRR si Radio-Televiziunea din Slovacia

Hotararea nr.298 ref proiect european EuranetPlus

Decembrie

Hotararea nr.299 ref rectificarea BVC al SRR pe anul 2017

Hotararea nr.300 ref completare si modificare ROF CD

Hotararea nr.301 ref desemnare Consilier de etica al SRR

Hotararea nr.302 ref Procedura privind redactarea raportului anual al SRR

Hotararea nr.303 ref mandatare director DMRUSC sa incheie act aditional la CIM-ul PDG

Hotararea nr.304 ref mandatare PDG sa reprezinte SRR la reuniunile internationaleAdaugat: 1 Februarie 2017
Actualizat: 19 Decembrie 2017