Hotărârile Consiliului de Administraţie 2016

 

Ianuarie

Hotararea nr.227 ref. Plan de investitii al SRR pe anul 2016

Hotararea nr.228 ref. Contract de finantare cu SC

Hotararea nr.229 ref. Conventie intre SRR, MTVA si DUNA

Februarie

Hotararea nr.230 ref. difuzare program minoritati-Radio Cluj

Hotararea nr.231 ref. incheiere contract cu Romexpo

Hotararea nr.232 ref. completare Cod de Conduita Etica

Hotararea nr.233 ref .obtinere licente de emisie

Martie

Hotararea nr.234 ref. Raportul anual al SRR pe anul 2015

Hotararea nr.235 ref. modificare Plan de investitii pe anul 2016

Hotararea nr.236  ref. achizitie autoturisme pentru parcul SRR

Hotararea nr.237 ref. atribuire contract de furnizare combustibili auto

Hotararea nr. 238 ref. achizitie instrumente muzicale pentru DFM

Hotararea nr.239 ref. atribuire contract de furnizare a unei statii terestre de sateliti

Hotararea nr.240 ref. incheiere act aditional la Contractul subsecvent nr.2 intre SRR si SNR

Aprilie

Hotararea nr.241 ref situatii financiare SRR 2015

Hotararea nr. 242 ref modificare si Completare Precizari pt aplicarea HCA nr.977-2003

Hotararea nr.243 ref Acord de colaborare intre SRR si Maison de la Radio et la Television

Hotararea nr.244 ref mandatare PDG sa reprezinte SRR

Hotararea nr.245 ref achizitie Servicii de gestionare si vanzare a spatiului publicitar SRR

Hotararea nr.246 ref Memorandum de colaborare intre SRR si Administratia de Stat a Republicii Populare Chineze

Hotararea nr.247 ref Servicii de dezvoltare software pt realizarea Portalului RR

Mai

Hotararea nr.248 ref servicii de promovare pentru campania RRA

Iulie

Hotararea nr.249 ref grile de programe ale posturilor SRR pt perioada 12 septembrie 2016-10 septembrie 2017

Hotararea nr.250 ref modificare Plan de investitii

Hotararea nr.251 ref Servicii de gestionare si vanzare a spatiului publicitar SRR

Hotararea nr.252 ref Protocol privind remuneratia datorata organismelor de gestiune colectiva

Hotararea nr.253 ref preluare Radio Resita imobil Teatrul de Vara

August

Hotararea nr.254 ref aprobare completare componenta CD

Hotararea nr.255 ref Acord de colaborare intre SRR si Radio China National

Hotararea nr.256 ref incheiere Act aditional  nr.2 la contract intre SRR si SNR

Septembrie

Hotararea nr.257 ref incheiere contract intre SRR si SC Logic Computer SRL

Hotararea nr.258 ref incheiere contract intre SRR si SC Master Technology Systems SRL

Hotararea nr.259 ref modificare Plan de investitii pe 2016

Hotararea nr.260 ref introducerea actiunilor in instanta pt recuperarea penalitatilor de intarziere

Hotararea nr.261 ref incheiere Acord cadru pt asigurarea unor servicii de transport aerian

Hotararea nr.262 ref Acord de colaborare intre SRR si Teleradio-Moldova

Octombrie

Hotararea nr.263 ref desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundatiei Radio Romania

Noiembrie

Hotararea nr.264 ref suspendarea unor acte civile si administrative referitoare la remunerarea Comitetului Director

Decembrie

Hotararea nr.265 ref Acord de colaborarea intre SRR si Ministerul Statelor Unite Mexicane

Hotararea nr.266 ref completare obiective cu proiectul Timisoara capitala Europeana 2021

Hotararea nr.267 ref achizitionarea unor servicii de asistenta si reprezentanta juridica

 Hotararea nr.268 ref numire cu delegatie in Comitetul Director al SRR

HCA nr. 269 din 27.12.2016 privind aprobarea BVC al SRR pentru anul 2017

HCA nr. 270 din 27.12.2016 privind incheierea Actului aditional nr. 3 la contractul subsecvent nr.2 incheiat cu SNRAdaugat: 27 Ianuarie 2016
Actualizat: 28 Decembrie 2016