Hotărârile Consiliului de Administraţie 2015

 

Ianuarie

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.181 din 28.01.2015 - Aprobarea Planului de investitii al SRR pe anul 2015

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.182 din 28.01.2015 - Incheierea unui contract intre SRR si S&T

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.183 din 28.01.2015 - Incheierea unui contract intre SRR si SNR

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.184 din 28.01.2015 - Incheierea unui contract de finantare cu SC Pajura Alba SRL

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.185 din 28.01.2015 - Modificare ROF CA

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.186 din 28.01.2015 - Aprobarea Principiilor si criteriilor si a Procedurii de elaborare a obiectivelor SRR

Februarie

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.187 din 25.02.2015 - Constituire grup de lucru revizuire ROF CA

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.188 din 25.02.2015 - Elaborarea Planului Obiectivelor Strategice ale SRR

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.189 din 25.02.2015 - Achizitia unui sistem de detectie, alarmare si avertizare la incendiu

- Hotararea Consiliului de Administratie nr.190 din 25.02.2015 - Proiectul Romanii impreuna in Banatul istoric

Martie

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.191 din 18.03.2015 - Modificare ROF CD

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.192 din 18.03.2015 - Modificare ROF selectie membri CD

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.193 din 25.03.2015 - Aprobare Raport anual al SRR pe anul 2014

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.194 din 25.03.2015 - Atribuire contract de furnizare de combustibili auto

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.195 din 25.03.2015 - Atribuire contract de furnizare de autoturisme

Aprilie

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.196 din 22.04.2015 - Aprobarea situaţiilor financiare ale SRR pe anul 2014 si repartizarea profitului

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.197 din 22.04.2015 - Achizitie servicii de promovare pt. Campania RRA 2015

Mai

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.198 din 14.05.2015 - Aprobare indicatori tehnico-economici

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.199 din 14.05.2015 - Modificare Plan de investitii

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.200 din 14.05.2015 - Mandatare PDG sa reprezinte SRR in relatiile cu organizatiile internationale

Iunie

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.201 din 17.06.2015 - Obiective strategice ale CA

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.202 din 17.06.2015 - Obiective operationale directori-manageri

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.203 din 17.06.2015 - Achizitie autoturisme pentru parcul auto

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.204 din 17.06.2015 - Achizitie instrumente muzicale pt DFM

Iulie

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.205 din 08.07.2015 - Act aditional contract SRR-Romexpo

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.206 din 08.07.2015 - Acord cadru SRR-SNR

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.207 din 08.07.2015 - Desemnare consilier de etica SRR

August

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.208 din 19.08.2015 - Grile de programe ale posturilor SRR pt perioada 15.09.2015-15.09. 2016

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.209 din 19.08.2015 - Contract de furnizare de calculatoare personale

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.210 din 19.08.2015 - Contract lucrari pt. consolidarea si reabilitarea imobilului din G-ral Berthelot nr. 71

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.211 din 19.08.2015 - Încheiere act aditional la contractul nr.6 incheiat intre SRR si SNR

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.212 din 19.08.2015 - Încheiere contract subsecvent nr. 1 intre SRR si SNR

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.213 din 19.08.2015 - Încheiere Acord de colaborare intre SRR si Institutul Cubanez

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.214 din 25.08.2015  - Desemnare membru în Consiliul Director al Fundaţiei Radio România

Septembrie

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.215 din 23.09.2015 - Mandatare PDG pt. demararea negocierii unui nou CCM

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.216 din 23.09.2015 - Contract de furnizare de servicii de suport IT

Octombrie

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.217 din 21.10.2015 - Modificarea şi completarea Planului de investiţii al SRR pe anul 2015

- Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.218 din 21.10.2015 - Atribuire contract de furnizare de codecuri Audio Over

Noiembrie

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.219 din 10.11.2015 - Acord de colaborare intre SRR si Special Broadcasting Service Corporation

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.220 din 10.11.2015 - Suplimentare valoare contract pt. furnizarea de servicii de radiocomunicatii

Decembrie

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.221 din 16.12.2015 - Buget de venituri si cheltuieli al SRR pt anul 2016

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.222 din 16.12.2015 - Acord cadru pt. furnizare servicii de telefonie mobila

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.223 din 16.12.2015 - Contract subsecvent la Acordul incheiat intre SRR si SNR

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.224 din 16.12.2015 - Portal radio Romania Online

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.225 din 16.12.2015 - Încheiere contracte de mandat cu furnizorii de energie electrica

-  Hotârarea Consiliului de Administraţie nr.226 din 16.12.2015 - Mandatare PDG pt desemnarea unei noi Comisii Paritare la nivelul SRRAdaugat: 5 Februarie 2015
Actualizat: 29 Iunie 2016