Concurs extern de angajare pentru ocuparea unui post de reporter (S) - Centrul Cultural Media – RRC

A N U N Ţ

                

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea unui post de reporter (S),  la Centrul Cultural Media – Radio România Cultural, în data de 02.06.2016, ora 11.00.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii  superioare;

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului

 

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele:

fişa de înscriere;

diploma de studii (copie şi original);

memoriu de activitate (6 exemplare);

curriculum vitae (6 exemplare);

adeverinţă medicală/fişa de aptitudine;

certificat de cazier judiciar.

Studiu cu tema: ”Reflectarea actualităţii generaliste prin explicarea backgroundului cultural. Studii de caz.” (6 exemplare)

 

Concursul va consta din:

Probe eliminatorii:

Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată;

Probă de limba română;

Probă de radiogenie;

Probă de limba engleză - nivel intermediar (clasificare B1).      

Susţinerea probelor eliminatorii pe data de 24.05.2016, ora 10.00.

(Numai  concurenţii care sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii vor susţine studiul şi interviul în faţa comisiei de concurs).

-  Susţinerea studiului depus la înscriere;

Interviu cu comisia de examinare.

 

Înscrierile se primesc la DMRUSC – Serviciul  Resurse Umane până la data de 19.05.2016, ora 13:00 relaţii la telefon 021.303.1311, pe site-ul www.radioromania.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

Manuela Dumitrescu

Şef  serviciu resurse umaneAdaugat: 5 Mai 2016
Actualizat: 5 Mai 2016