Concurs extern de angajare pentru ocuparea unui post de redactor, la D P – Radio România Actualităţi

A N U N Ţ

                

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea unui post de redactor,  la Direcţia Programe – Radio România Actualităţi, în data de 25.01.2016, ora 11.00.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii  superioare;

Constituie avantaj: experienţă  în specialitate minim 3 ani.

           

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului

 

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele:

fişa de înscriere; diploma de studii (copie şi original); memoriu de activitate (6 exemplare); curriculum vitae (6 exemplare); adeverinţă medicală/fişa de aptitudine; certificat de cazier judiciar.

 

Studiu cu tema: ”Programele de ştiri la postul public de radio. Condiţii, realizare, consecinţe. Agenda publicului” (6 exemplare)

Concursul va consta din:

Probe eliminatorii:

-     Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată;

Probă de limba română; Probă de radiogenie;

-     Probă de limba engleză - nivel intermediar avansat (clasificare B2).

 

Susţinerea probelor eliminatorii pe data de 20.01.2016, ora 10.00.

(Numai  concurenţii care sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii vor susţine studiul şi interviul în faţa comisiei de concurs).

-  Susţinerea studiului depus la înscriere;

Interviu cu comisia de examinare.

 

Înscrierile se primesc la DMRUSC – Serviciul  Resurse Umane până la data de 18.01.2016, ora 13:00, relaţii la telefon 021.303.1311, pe site-ul www.srr.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

Manuela Dumitrescu

Şef ServiciuAdaugat: 4 Ianuarie 2016
Actualizat: 4 Ianuarie 2016