Concurs extern de angajare - două (2 ) posturi artist instrumentist - vioara I

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă scoaterea la concurs extern de angajare a două (2) posturi de artist instrumentist  - vioara I la Centrul Cultural Media – Direcţia Formaţii Muzicale  - Orchestra Naţională Radio, în data de 26.04.2016, ora 12.00.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

studii superioare de specialitate

DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIA CANDIDATULUI:

fişa postului

CANDIDAŢII VOR PREZENTA LA ÎNSCRIERE:

fişa de inscriere curriculum vitae memoriu de activitate diploma de studii ( original şi copie )  sau adeverinţă adeverinţă medicală/fişă de aptitudine certificat de cazier judiciar

TEMATICA:

conform anexei:

CONCURSUL VA CONSTA DIN:

 

Probe eliminatorii:

Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată

Susţinerea probei eliminatorii pe data de 22.04.2016, ora 10.00.

( Numai candidaţii  declaraţi admişi la proba eliminatorie vor susţine  la proba practică în faţa comisiei de concurs).

Probă practică

 

Înscrierile se primesc la DMRUSC - Serviciul Resurse Umane până la data de   21.04.2016. ora 13.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.13.53, pe site-ul www.srr.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

Manuela Dumitrescu

 

 

 

                                                                      ANEXĂ

 

  

Repertoriul

pentru concursul extern de ocupare a două posturi

de artist instrumentist (SS) - VIOARA I

la Orchestra Naţională Radio

 

 

 

Lucrări concertante

             W.A. Mozart – la alegere unul dintre concertele (nr. 3, nr. 4 sau nr. 5) pentru      vioară şi orchestră (partea I cu cadenţă sau părţile a II-a şi  a III-a)

            J.S. Bach – Două mişcări contrastante din Sonate sau Partite – sau Fugă

 

        2. Materiale de orchestră

             D. Sostakovici – Simfonia a V-a (partea I)

             R. Strauss – Aşa grăit-a Zaratustra

             S. Prokofiev – Suita I  Romeo şi Julieta

    -  Moartea lui Thibald

 

        3.  Citire la prima vedere

 

 

 

 

 Adaugat: 7 Aprilie 2016
Actualizat: 7 Aprilie 2016