Concurs extern 1 post de realizator la Dir. Programe - Radio Romania Actualitati

A N U N Ţ

                

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs extern de angajare pentru ocuparea unui post de realizator,  la Direcţia Programe – Radio România Actualităţi, în ziua de 27.01.2015, ora 11,00.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii  superioare;

Constituie avantaj: - experienţă minimă 1 an jurnalism de radio;

           

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului

 

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele:

fişa de înscriere; copie carnet de muncă sau adeverinţă din care să reiasă perioada lucrată; diploma de studii (copie şi original); memoriu de activitate (6 exemplare); curriculum vitae (6 exemplare); adeverinţă medicală/fişa de aptitudine; certificat de cazier judiciar.

Studiu cu tema:”Rolul şi importanţa formatului muzical în radioprogramele de actualităţi.”(6 exemplare)

 

Concursul va consta din:

Probe eliminatorii:

-     Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată;

Probă de limba română; Probă de radiogenie;

-     Probă de limbă engleză - nivel intermediar (clasificare B1).

 

Susţinerea probelor eliminatorii pe data de 22.01.2015, ora 10,00.

(Numai  concurenţii care sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii vor susţine studiul şi interviul în faţa comisiei de concurs).

-  Susţinerea studiului depus la înscriere;

Interviu cu comisia de examinare.

 

Înscrierile se primesc la DMRUSC – Serviciul  Resurse Umane până la data de 20.01.2015, ora 13:00, relaţii la telefon 021.303.1311, pe site-ul www.srr.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

Manuela Dumitrescu

Şef ServiciuAdaugat: 7 Ianuarie 2015
Actualizat: 7 Ianuarie 2015