Concurs angajare - 1 post economist la Dir. Economica-Serv. Onorarii Salarii

A N U N Ţ  

                      

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă concurs de angajare pentru ocuparea unui post de economist la Direcţia Economică – Serviciul Onorarii Salarii, în data de 06.07.2015, ora 14,00.

Condiţii de înscriere la concurs:

Studii superioare economice.

Alte condiţii :

folosirea intensivă a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel, etc.

 

Bibliografie:

conform anexei.

 

Candidaţii vor depune pentru înscriere următoarele :

fişa de înscriere; diploma de studii (original şi copie); memoriu de activitate (6 exemplare); curriculum vitae (6 exemplare); adeverinţă medicală; certificat de cazier judiciar; Tematică:  “Impozitul şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală, convenţii civile încheiate potrivit Codului civil sau pentru activităţi dependente

 

Concursul va consta din:

            -    Probă scrisă ( conform bibliografiei şi tematicii);

Interviu cu comisia de examinare.

 

Înscrierile se primesc la Direcţia Managementul Resurselor Umane şi Servicii Centralizate - Serviciul  Resurse Umane până la data de 03.07.2015, ora 13:00. Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.11.12 , pe site-ul www.radioromania.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

 Şef Serviciu Resurse Umane

Manuela Dumitrescu

 

 

Bibliografie

  

concurs  de  angajare pentru ocuparea unui (1) post de economist la Direcţia Economică – Serviciul Onorarii Salarii

 

Legea nr. 41/1994, republicată- privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune;

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare, modificate şi completate: Titlul III. Impozitul pe venit.

Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente (art.53-54);

Titlul IX2. Contribuţii sociale obligatorii – Capitolul II.

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică precum şi din cedarea folosinţei bunurilor (art.29621– 29626). 

 

Ordinul M.F.nr.1977/12.2013/M.M.F.P.S.nr.2757/12.2013/M.S.nr.1580/12.2013    privind modificarea Ordinul M.F. nr.1045/07.2012/M.M.F.P.S. nr.2084/08.2012/ M.S nr.793/08.2012 pentru aprobarea modelului, conţinutului modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.


Adaugat: 12 Iunie 2015
Actualizat: 12 Iunie 2015