Anunt concurs extern de angajare - un (1) post de artist instrumentist - vioara II- a la DFM - ONR

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă scoaterea la concurs extern de angajare a unui (1) post de artist instrumentist  - vioara II- a  la Centrul Cultural Media – Direcţia Formaţii Muzicale  - Orchestra Naţională Radio, în data de 27.06.2016, ora 10.00.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

studii superioare de specialitate

DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIA CANDIDATULUI:

fişa postului

CANDIDAŢII VOR PREZENTA LA ÎNSCRIERE:

fişa de inscriere curriculum vitae memoriu de activitate diploma de studii ( original şi copie )  sau adeverinţă adeverinţă medicală/fişă de aptitudine certificat de cazier judiciar

TEMATICA:

conform anexei:

CONCURSUL VA CONSTA DIN:

Probe eliminatorii:

Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată

Susţinerea probei eliminatorii pe data de 24.06.2016, ora 10.00.

( Numai candidaţii  declaraţi admişi la proba eliminatorie vor susţine  la proba practică şi interviul în faţa comisiei de concurs).

Probă practică

Înscrierile se primesc la DMRUSC - Serviciul Resurse Umane până la data de   23.06.2016. ora 13.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.13.53, pe site-ul www.radioromania.ro  şi la avizier în strada Temişana.

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

 Manuela Dumitrescu

 

 

 

 

 

                                                                        ANEXĂ

 

 

Repertoriul

pentru concursul extern de ocupare a unui post

de artist instrumentist (SS) - VIOARA a II-a

la Orchestra Naţională Radio

 

 

 

 

Lucrări concertante W.A. Mozart – la alegere unul dintre concertele (nr.3, nr.4 sau nr.5) pentru vioară şi orchestră (partea I cu cadenţă sau părţile a II-a şi  a III-a) J.S. Bach – Două mişcări  contrastante sau Fugă din Sonate sau Partite

 

Materiale de orchestră

 

                       -  Moartea lui Thibald

L. van Beethoven – Simfonia a VI-a Pastorala R. Strauss – Aşa grăit-a Zaratustra S. Prokofiev – Suita I  Romeo şi Julieta

 

Citire la prima vedere

 

 

 

 

 

 

 

 Adaugat: 7 Iunie 2016
Actualizat: 10 Iunie 2016