Anunt concurs extern de angajare- Studioul Regional Craiova

 

A N U N Ţ

 

 

Societatea Română de Radiodifuziuneanunţă concurs EXTERN  de angajare pentru ocuparea unui post de REDACTORla Departamentul Studiouri Regionale - Studioul Regional  Craiova  în ziua de  28.10.2014, ora 10.00.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

studii superioare

Documente puse la dispoziţia candidatului:

fişa postului

 

Candidaţii vor depune pentru înscrierea la concurs următoarele documente:

fişa de înscriere diploma de studii (copie şi original) curriculum vitae ( 6 exemplare)  memoriu de activitate( 6 exemplare) adeverinţă medicală/ fişă de aptitudine certificat de cazier judiciar

 

Concursul va consta din:

Probe eliminatorii: Legea nr.41/1994, republicată Radiogenie Limba română Limba engleză sau franceză

Probele eliminatorii se vor susţine în ziua de 27 octombrie 2014, ora 11.00

(numai concurenţii care sunt declaraţi admişi la probele eliminatorii vor susţine proba scrisă şi interviul în faţa comisiei de examinare)

Probă scrisă

Tematica:

     - Genurile jurnalismului radiofonic. Relatarea. Tipuri de relatare şi modalităţi de realizare.

- Informarea în realizarea materialelor de presă. Principalele caracteristici şi cele mai importante surse.

- Rolul Studioului Regional Craiova în politica editorială a Societăţii Române de Radiodifuziune. Modalităţi de promovare on-air, off-air şi on-line a Studioului Regional Craiova

Interviu cu comisia de examinare

 

Înscrierile se primesc la sediul Studioului Regional Craiova  până în ziua de 24 octombrie 2014, ora 13.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0251/40.86.12 sau 021/303.13.53 şi pe site-ul www.radioromania.ro.

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

Manuela DumitrescuAdaugat: 3 Octombrie 2014
Actualizat: 3 Octombrie 2014