Anunt concurs extern de angajare a două (2) posturi de artist instrumentist violă la DFM - ONR

 

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune anunţă scoaterea la concurs extern de angajare a două (2) posturi de artist instrumentist violă la Centrul Cultural Media – Direcţia Formaţii Muzicale  - Orchestra Naţională Radio, în data de 30.06.2016, ora 14.00.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

studii superioare muzicale

DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIŢIA CANDIDATULUI:

fişa postului

CANDIDAŢII VOR PREZENTA LA ÎNSCRIERE:

fişa de inscriere curriculum vitae  memoriu de activitate diploma de studii ( original şi copie )  sau adeverinţă adeverinţă medicală/fişă de aptitudine certificat de cazier judiciar

TEMATICA:

conform anexei:

CONCURSUL VA CONSTA DIN:

Probe eliminatorii:

Cunoaşterea Legii nr. 41/1994, republicată

 

Susţinerea probei eliminatorii pe data de 28.06.2016, ora 11.00.

( Numai candidaţii  declaraţi admişi la proba eliminatorie vor susţine   proba practică în faţa comisiei de concurs).

Probă practică

 

Înscrierile se primesc la DMRUSC - Serviciul Resurse Umane până la data de   27.06.2016. ora 13.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 021.303.13.53., pe site-ul www.radioromania.ro şi la avizier în strada Temişana.

 

 

ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE

Manuela Dumitrescu

 

                                                                           Anexă

 

  

 

Repertoriul

pentru concursul extern  de ocupare a două posturi

de artist instrumentist violă  (SS)

la Orchestra Naţională Radio

 

 

 

 

 

Lucrări concertante

Hoffmeister  sau Stamitz

                               (partea I sau părţile II şi III cu cadenţa)

 

2.  Pasaje
     L. van Beethoven: Simfonia a V-a – partea a II-a (măsurile 1-10, 49-59, 98-106) 

    L. van Beethoven: Simfonia a IX-a – partea a II-a (măsurile 1-109)

    Brahms: Simfonia a IV-a-  partea I (măs 107-133)

    Mendelssohn-Bartoldy: Visul unei nopţi de vară
    

    Strauss: Don Juan (prima pagină)

    Şostakovici: Simfonia nr.5 – partea I (reper 15-17, de la reper 32 până la a 3-a măsură după reper 38)

 

       3.  Citire la prima vedere

 

 

 

 Adaugat: 9 Iunie 2016
Actualizat: 9 Iunie 2016